Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
12.05.2021
Invalidiliitto antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi. Invalidiliitto nosti esiin lausunnossaan esiin käytettävän termistön, jonka tulisi olla yhdenmukaista eri hallinnonaloilla sekä yhteistyön vammaisjärjestöjen kanssa.

Invalidiliitto näkee erittäin myönteisenä, että korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaa on työstetty ja että tavoitteena on määrätietoisesti edistää yhdenvertaisempaa korkeakoulutusta. Invalidiliitto näkee, että kaikki suunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet kannattaa toteuttaa.  Erityisen kannatettavia ovat esitykset siitä, että korkeakoulut valmistelisivat omat saavutettavuussuunnitelmansa, joissa opiskelijoiden moninaisuus ja korkeakoulutuksessa aliedustetut ryhmät otetaan huomioon.  

Kannatettavia ovat myös esitykset siitä, että saavutettavuuden edistäminen kirjattaisiin yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin sekä että saavutettavuussuunnitelmien toteutumista tarkasteltaisiin ja arvioitaisiin osana korkeakoulujen ohjausprosessia ja laatujärjestelmiä. 

Saavutettavuusfoorumi edistämään saavutettavuutta 

Suunnitelmassa ehdotetaan perustettavaksi korkeakoulutuksen saavutettavuusfoorumi, joka mahdollistaa korkeakoulujen, sidosryhmien, tutkijoiden ja eri koulutusasteiden edustajien säännöllisen keskustelun saavutettavuuskysymysten edistämisestä. Foorumi tarkastelisi saavutettavuuden edistämistä koko koulutuspolulla - erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa - varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja sieltä työelämään siirtymiseen saakka. Foorumin tehtäväksi annettaisiin korkeakoulutuksen saavutettavuuden toimenpideohjelman laatiminen valtakunnallisten tavoitteiden ja linjausten pohjalta.  

- Invalidiliitto muistuttaa, että korkeakoulutuksen kehittämisen tulee tapahtua yhteistyössä vammaisten ihmisten ja heitä edustavien vammaisjärjestöjen kanssa. Vain yhteistyöllä vammaiskentän kanssa on mahdollista toteuttaa aidosti vammaiset ihmiset huomioon ottavaa korkeakoulutusta, toteaa Invalidiliiton koulutuksen ja työllisyyden asiantuntija Anne Mäki

Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettävä vakiintuneita termejä 

Invalidiliitto kiinnittää huomiota myös siihen, että suomalaisessa vammaispoliittisessa keskustelussa on käytetty termejä, kuten esteettömyys ja saavutettavuus eri tavoin kuin tässä opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelmassa.  

- Invalidiliitto ehdottaakin lausunnossaan, että rakennetun ympäristön saavutettavuudesta käytettäisiin suunnitelmassa vakiintunutta termiä esteettömyys. On tärkeää, että käytetty termistö on yhdenmukainen muiden hallinnonalojen kanssa, Mäki sanoo. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi (pdf). 

Lisätietoa: Anne Mäki, asiantuntija, koulutus ja työelämä, anne.maki@invalidiliitto.fi 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa