Edustalla hätäkeskuspäivystäjä headsetit päässä, taustalla toinen hätäkeskuspäivystäjä.
16.11.2022
Tulevaisuudessa työvoiman saatavuuden ongelmat tulevat koskettamaan myös pelastustoimea ja hätäkeskustoimintaa. Hätäkeskuspäivystäjän koulutus ja työn sisältö soveltuvat kohtuullisin mukautuksin hyvän toimintakyvyn omaavalle fyysisesti vammaisille henkilölle. Tämän Invalidiliitto nostaa lausunnossaan pelastustoimen ja hätäkeskuspäivystäjän koulutuksen uudistamisesta.

Invalidiliitto muistuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista koulutuksessa ja työelämässä. Yhdenvertaisuuslain 6 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän on edistettävä yhdenvertaisuutta ja huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on myös suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.  

- Mahdollistamalla kohtuulliset mukautukset hätäkeskuspäivystäjän koulutuksessa pystytään lisäämään fyysisesti vammaisten henkilöiden hakeutumista alalle. Näin edistetään työelämän moninaisuutta myös hätäkeskustoiminnassa, toteaa Invalidiliiton työelämän ja yrittäjyyden asiantuntija Sinikka Winqvist

Invalidiliitto on muistuttanut jo aiemmissakin pelastusalaa koskevissa lausunnoissaan, että riittävän toimintakyvyn omaavan fyysisesti vammaisen henkilön kouluttautumista ja työllistymistä hätäkeskukseen on lisättävä. Vammaisten henkilöiden työllisyys on alhaisempaa kuin muun väestön. Invalidiliitto näkee, että monimuotoisuuden edistäminen myös hätäkeskustoiminnassa lisää vammaisten henkilöiden työllisyyttä ja parantaa tulevaisuudessa hätäkeskuslaitosten työllisyystilannetta. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto luonnokseen pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamisesta (pdf). 

Lisätietoa: Sinikka Winqvist, Invalidiliitto, työelämän ja yrittäjyyden asiantuntija, sinikka.winqvist@invalidiliitto.fi 

Kuva: Hätäkeskuslaitos 

Jaa sosiaalisessa mediassa