Kuvituskuva.
25.01.2022
Invalidiliitto pitää sosiaali- ja terveysministeriön lakiesitystä hoitoon pääsyn määräaikojen tiukentamisesta kannatettavana. Näin voidaan mahdollistaa oikea-aikainen hoitoon pääsy perusterveydenhuollossa tulevilla hyvinvointialueilla. Myös terveydenhuollon lääkinnällinen kuntoutus ja lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut pitää Invalidiliiton mukana lisätä hoitotakuun piiriin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lakiesityksen, jolla tiukennettaisiin hoitoon pääsyn määräaikoja. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään siitä, kun on tehty arvio hoidon tarpeesta. Hoitotakuun tiukennus tulisi voimaan 1.4.2023.  

Invalidiliitto katsoo, että potilaiden hoitoon pääsyssä tulee kokonaisvaltaisemmin kiinnittää huomiota sote-palveluiden esteettömyysketjuun eri toimijoiden välillä. Vammaisten ihmisten pääsy esteettömiin tutkimus-, hoito- ja kuvantamislaitteisiin tulee varmistaa myös silloin, kun palvelu hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta. 

Lääkinnällinen kuntoutus ja apuvälinepalvelut mukaan hoitotakuuseen 

Invalidiliitto katsoo, että lakiesityksessä on merkittävä rajaus, joka pitää vielä poistaa. Lakiesityksessä 7 vuorokauden hoitotakuun ulkopuolelle on jätetty terveydenhuollon lääkinnällinen kuntoutus ja lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut. Invalidiliitto toteaa lausunnossaan, että vammaisille ihmisille esim. fysio-, toiminta- ja allasterapia ovat ensiarvoisen tärkeitä ja niiden aloittaminen pitäisi tapahtua lakiesityksen hoitotakuun puitteissa. Uuden apuvälineen hankintaprosessi perusterveydenhuollossa tulee myös käynnistyä 7 vuorokaudessa. Apuvälineiden huolto ja korjaus olisi toteutettava viipymättä ja hyödynnettävä esim. ilta- ja viikonloppuaikoja. 

- Aito sote-integraatio edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden yhteistyötä hyvinvointialueiden sosiaali -ja terveyskeskuksissa. Siten terveydenhuollon sosiaalityö on tärkeää, koska vammaisilla ihmisillä voi tulla esiin sosiaalipalveluiden tarpeita ja ohjausta niihin perusterveydenhuollon yhteydessä, Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson sanoo. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä perusterveydenhuollon avosairaanhoidon
hoitotakuun tiukentamisesta (pdf).

Lisätietoja: Henrik Gustafsson,  lakimies,  Invalidiliitto, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi

     

Jaa sosiaalisessa mediassa