19.10.2017

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut virkamiestyönään liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan yhdistämistä koskevaa lakiesitystä sekä on avaamassa liikennevakuutuslakia lähinnä teknisistä ja tarkentavista syistä.

Invalidiliitolla ei ole juurikaan huomautettavaa näiden lautakuntien yhdistämisaikeista. Liikennevakuutuskeskus on tulkinnut vuoden 2017 alusta voimaan tullutta liikennevakuutuslakia siten, etteivät sähkömopot vammaisten henkilöiden liikkumisapuvälineinä olisi enää lainkaan liikennevakuutusturvan piirissä. Koska liikennevakuutuslakia ollaan avaamassa muutenkin, niin Invalidiliitto teki oman pykälämuotoilunsa, jossa sähkömopot nimenomaisesti mainitaan vammaisten henkilöiden apuvälineitä koskevassa lakipykälässä tai vaihtoehtoisesti lainsoveltajaa ohjaavissa lain perusteluissa.

Lue koko lausunto >>

Lisätietoa: Henrik Gustafsson, Yhteiskuntasuhteet/lakimies, henrik.gustafsson(at)invalidiliitto.fi, p. 044 765 0693    

Jaa sosiaalisessa mediassa