Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
04.03.2021
Invalidiliitto antoi lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032. Suunnitelman mukaan valtion tulee määritellä tavoiteltavan matkustajapalveluiden ja -informaation palvelutason valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävimmille henkilöliikenteen solmukohdille. Invalidiliitto kannattaa suunnitelmalle asetettuja tavoitteita eli saavutettavuutta, kestävyyttä ja tehokkuutta.

- Lausunnossamme halusimme korostaa, että liikkumisen ja kuljettamisen palveluiden suunnittelun ja arvioinnin yhteydessä on huomioitava myös eri tavoin liikkuvat ja toimivat henkilöt. He, joilla on käytössään mm. erilaisia liikkumisen apuvälineitä kuten sähköpyörätuoli, pyörätuoli, rollaattori, kepit tai avustajakoira, Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen sanoo. 

Esteettömyys lisää turvallisuutta 

Henkilöliikenteen palveluiden kehittäminen edistää yhdenvertaista liikkumista ja tässä keskeisenä korostuu esteettömyyden huomioiminen kaikissa ratkaisuissa, niin joukkoliikenteessä kuin erilaisissa matkaketjuissa. Invalidiliitto painottaa liikenteen turvallisuutta lisäävien toimenpiteiden merkitystä kaikissa liikkumisen muodoissa ja korostaa esteettömyyttä merkittävänä turvallisuutta lisäävänä elementtinä. Esteettömyys yleisesti tukee kaikkia kolmea suunnitelmalle asetettua tavoitetta, ilman sitä mikään ko. tavoitteista ei toteudu riittävällä tasolla.   

- Esteettömyys ei kuitenkaan näy riittävästi liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, vaikka se on perusta yhdenvertaiselle liikkumiselle kaikissa liikennemuodoissa ja liikenneinfrastruktuurissa. Näemme, että toimivien matkaketjujen kohdalla korostuvat saavutettavuus, luotettava digitaalisuus, esteetön kalusto ja infrastruktuuri sekä liikenteen solmukohdissa asianmukaiset ja saavutettavat avustamispalvelut, Invalidiliiton esteettömyysasiantuntija Ari Kurppa sanoo. 

Vähäpäästöinen autokanta lisääntyy. Invalidiliitto muistuttaa, että hybridi- tai täyssähköautojen latauspaikkojen tulee olla esteettömiä ja latauspisteiden asettamisessa tulee huomioida mm. lyhytkasvuiset ihmiset sekä latauspisteiden käyttäminen pyörätuolista käsin. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032 (pdf). 

Lisätietoa:  

Riitta Saksanen, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto,  riitta.saksanen@invalidiliitto.fi     

Ari Kurppa, esteettömyysasiantuntija, Invalidiliitto,  ari.kurppa@invalidiliitto.fi    

 

Jaa sosiaalisessa mediassa