Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
26.04.2021
Vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen liittyvät kuulemistilaisuudet jatkuvat. Invalidiliitto osallistui 19.4.2021 järjestettyyn kuulemistilaisuuteen, jonka aiheina olivat liikkumisen tuki ja taloudellinen tuki. Invalidiliitto korosti, että liikkumisen palveluiden tulee olla vammaisen ihmisen perusoikeuksia vahvasti toteuttava palvelukokonaisuus YK:n vammaissopimuksen hengessä.

Yhteiskunnallinen osallistuminen huomioitava kuljetuspalveluissa

Invalidiliitto esitti, että liikkumisen tukea laajennetaan koskemaan myös yritys- ja elinkeinotoimintaa sekä yhteiskunnallista osallistumista. Työ tulisi nähdä nykyistä määrittelyä laajempana. 

Jatkossa työn pitää tarkoittaa työsuhteeseen perustuvan työn lisäksi työkokeiluja, muita työllistymistä edistäviä toimenpiteitä sekä itsensä työllistämistä esim. työsuoritteiden tai keikkatyön avulla. Myös yritystoiminta ja itsensä työllistäminen tulee nähdä laajemmin kuin vain toiminimen tai osakeyhtiön perustamisena.

- Pidämme yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta tärkeänä, että esimerkiksi luottamustoimeen valitut vammaiset ihmiset saavat siihen riittävästi kuljetuspalvelumatkoja käyttöönsä ilman, että heidän tulee käyttää vapaa-ajan matkoja. Yhteiskunnallisen osallistumisen yksi osa-alue on yleisen äänioikeuden käyttäminen, joka pitää myös sisällyttää tähän, Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen sanoi. 

Liikkumisen aluetta laajemmaksi

Invalidiliitto ehdotti liikkumisen alueen laajentamista koskemaan asuinkunnan lisäksi myös oleskelupaikkakuntaa. Näin vammainen ihminen voisi käyttää asumis- ja kulloisellakin oleskelupaikkakunnalla vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua tavanomaiseen elämäänsä kuuluvaan liikkumiseensa. Tämä edistäisi yhdenvertaista liikkumista.

- Tämä toisi joustoa myös työmatkoihin. Lisäksi se mahdollistaisi yhdenvertaisesti vammattomien ihmisten kanssa pitkillä matkoilla erilaisten matkaketjujen rakentamisen. Näin esimerkiksi osan matkasta voisi tehdä käyttämällä esteetöntä julkista liikennettä ja lähtö- ja päätepisteessä hyödyntää kuljetuspalvelua, Saksanen sanoo. 

Uusi pykälä liikkumisen taloudellista tuesta

Invalidiliitto esitti kokonaan uutta Taloudellinen tuki liikkumiseen -pykälää. Uusi pykälä selkeyttäisi liikkumisen tuen kokonaisuutta ja soveltamista ilman, että liikkumisen taloudelliseen tukeen liittyvät asiat peittyvät nykylaissa olevaan taloudellisen tuen pykälään, joka vastaa varsin monialaisiin tarpeisiin. 

Uuteen ehdotettuun pykälään sisältyisivät liikkumista koskevat taloudellisen tuen eri muodot; kuten auton antaminen asiakkaan käyttöön, auton hankintatuki, autoon tai muuhun kulkuvälineeseen tehtävät välttämättömät muutostyöt sekä lisävarusteet. 

Auto tai muu kulkuväline on tarpeellinen, koska esteetöntä julkista liikennettä on vähän ja kuljetuspalvelut ovat riittämättömät yksilöllisiin tarpeisiin.  

Tukea harrastuksiin ja terveyden edistämiseen

Invalidiliitto esitti, että taloudellista tukea voitaisiin jatkossa myöntää myös harrastuksiin ja terveyden edistämiseen.

Invalidiliitto piti perusteltuna myöntää taloudellista tukea yksilöllisesti vammasta johtuvan syyn vuoksi erilaisiin harrastustoiminnan välineisiin vammaisen ihmisen ikä ja elämäntilanne huomioiden. Vammaisten ihmisten liikunnan harrastamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi yksilöllisesti arvioituja soveltavan liikunnan välineitä. Esimerkiksi vammaisen lapsen kohdalla yksilöllinen tarve harrastustoiminnan välineeseen on arvioitava siten, että lapsi voi harrastaa yhdenvertaisesti muiden ikätovereidensa tavoin. 

- Vammaisilla ihmisillä, kuten vammattomillakin ihmisillä on tarve pitää huolta itsestään ja näin edistää ja ylläpitää omaa terveyttään. Tämä voi kuitenkin edellyttää taloudellista panostusta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettujen välineiden ja laitteiden hankintaan. Tästä syystä on tärkeää lisätä se osaksi pykälää ja sen perusteluja, Saksanen sanoo.

Lue Invalidiliiton koko kirjallinen lausunto (pdf).

Lisätietoa: Riitta Saksanen, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi

Tutustu myös Invalidiliiton muihin lausuntoihin vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen kuulemistilaisuuksissa

15.2.2021 kuulemistilaisuuden aiheena oli vammaispalvelulain soveltaminen, asuminen, lasten asuminen ja esteettömän asumisen tuki.

24.3.2021 kuulemistilaisuuden aiheena oli henkilökohtainen apu, valmennus ja tuki.

Jaa sosiaalisessa mediassa