Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
15.10.2020
Valtioneuvostossa valmistellaan paraikaa sisäisen turvallisuuden selontekoa. Invalidiliitto on antanut asiasta lausunnon.

Invalidiliitto on kuvannut lausunnossaan fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden tilannekuvaa sisäisen turvallisuuden eri osa-alueilla. Lausunto sisältää kehittämisehdotukset keskeisimpiin ongelmakohtiin. Invalidiliiton esittämä tilannekuva antaa laajan kuvan siitä, miten vammaisten ihmisten turvallisuus on merkittävästi haavoittuvaisempi kaikilla elämän eri osa-alueilla kuin muilla ihmisillä. 

Toimintakyky vaikuttaa haavoittuvuuteen 

- Mitä vaikeammasta toimintakyvyn rajoitteesta on kyse, sitä haavoittuvammasta ihmisestä puhutaan. On tärkeä ymmärtää, että haavoittuvuuden lisäksi eteen voi tulla samanaikaisesti moniperusteista ja risteytettyä syrjintää, ennakkoluuloja ja tietämättömyyttä, minkä lisäksi tätä tapahtuu rakenteellisesti kaikilla eri yhteiskunnan tasoilla. Tilanteesta on vaikeaa saada kokonaiskuvaa ja siksi asiaan on tärkeää puuttua vahvoin poliittisin linjauksin, toteaa Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen

Perus- ja ihmisoikeudet vaativat turvallisuuden toteuttamista 

Invalidiliitto kiinnitti erityistä huomiota muun muassa asumisen, asuinympäristön, tarvittavien sosiaali- ja terveyspalvelujen, vammaisten naisten, lasten ja vähemmistöjen sekä rikoksen uhrin oikeusturvaan liittyviin keskeisimpiin turvallisuuspuutteisiin. Vammaisten ihmisten turvallisuuden tunteen ja turvallisuuden toteutumisen arvioinnin kehikkona tulee käyttää Suomessa laintasoisesti voimassa olevaa lakia YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista sekä yhdenvertaista perusoikeuksien toteutumista.  

Nieminen painottaa, ettei kyse ole pelkästään yksilön kokemasta subjektiivisesta pelosta tai turvattomuuden tunteesta. Kyse on useimmiten rakenteellisesta ja syvällä yhteiskunnan toimintapolitiikoissa ja toimintakäytänteissä sekä asenteissa olevasta ilmiöstä. 

Valtioneuvoston selonteon tarkoituksena on kuvata mahdollisimman kattavasti Suomen sisäisen turvallisuuden tilaa ja tämän perusteella määrittää sisäisen turvallisuuden kehittämisen suunta kuluvalle vuosikymmenelle. Selonteko on tarkoitus luovuttaa eduskunnalle alkuvuodesta 2021. Kyseessä on järjestyksessään toinen sisäisestä turvallisuudesta annettava selonteko.

Lue koko Invalidiliiton lausunto sisäisen turvallisuuden selontekoon (pdf).

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa