Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
27.11.2020
Invalidiliitto lausui Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin laajasta taksipalveluita koskevasta määräyspaketista. Paketti käsittelee taksiliikenteen koulutusorganisaatioita, yrittäjäkoulutusta ja yrittäjäkoetta, erityisryhmien kuljettajakoulutusta sekä taksinkuljettajan kokeen vaatimuksia.

Invalidiliitto on jo vuosikymmenen ajan nostanut esille tarvetta vahvistaa eri tavoin toimintakyvyltään rajoittuneiden matkustajien turvallisuutta. 

- Tervehdin ilolla nyt lausunnolla olevia määräyksiä, jotka täsmentävät ja vahvistavat taksinkuljettajien osaamista. Koulutus on keskeisessä roolissa eri tavoin vammaisten ihmisten asiakas- ja liikenneturvallisuuden parantamisessa muun muassa avustamisen, apuvälineiden ja esteettömän ajoneuvon turvavälineiden käytön varmistamisessa. Tämä on hyvä alku, mutta vahvistuksia tarvitaan vielä, jotta asiakasturvallisuus toteutuisi yhdenmukaisesti, toteaa Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen.

Invalidiliiton mukaan erityisryhmien kuljettajakoulutuksen opettajalta tulee edellyttää erityisryhmien asiakas- ja ajokokemuksen lisäksi kokemusta eri tavoin apuvälineitä käyttävien asiakkaiden avustamisesta kuljettamisen yhteydessä sekä kyseisen kuljetustapahtuman toteuttamisesta.  

Käytännön näyttökoe on välttämätön

Nyt lausunnolla olevassa määräyksessä tai lakiesityksessä ei edellytetä koetta vapaaehtoisen erityisryhmien kuljettajakoulutuksesta. Invalidiliiton mukaan käytännön näyttökoe olisi kuitenkin välttämätön. Näin voidaan varmistaa kuljettajan kyvykkyys hallita ja käyttää turvallisesti erityisesti esteettömän ajoneuvon inva-varusteisiin kuuluvia turvavälineitä sekä käsitellä erityyppisiä yleisempiä apuvälineitä. 

Monen erityisryhmään kuuluvan asiakkaan kohdalla turvallisuus rakentuu siitä, että hänellä on luottamus siihen, että palvelu toteutuu ja että kuljettajalla on kyky huomioida laaja-alaisesti asiakkaan erityistarpeita. Ajotavassa erityisen tärkeää on hidasajo.

Yrittäjäkoulutukseen lisää aiheita

- Pidän perusteltuna sitä, että taksiliikenteen yrittäjäkoulutukseen kytkettäisiin liiketaloudellisten aiheiden ohella tietoa julkisista hankinnoista ja kilpailutuksista. Lisäksi paikallistuntemuksen ja kuljettajan kielitaidon merkityksestä olisi syytä koulutuksessa muistuttaa, jotta toimivat palvelukokemukset varmistetaan, toteaa Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen

Taksipalveluiden asiakassegmentistä lähes puolet koostuu julkisesti tuetuista kuljetuksista. Myös tästä syystä Invalidiliitto pitää perusteltuna lisätä yrittäjäkoulutukseen tietopaketti erilaisista asiakasryhmistä sekä eri kaluston vaatimuksista suhteessa asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin, kuten esimerkiksi isojen esteettömien ajoneuvojen.

Lisäksi Invalidiliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että koulutuksen suorittaminen tulisi säätää pakolliseksi niille taksinkuljettajille, jotka kuljettavat erityisryhmiä ja että laki lasten kanssa työskentelevien rikosrekisteriotteesta tulisi laajentaa koskemaan myös erityisryhmien taksinkuljettajia. Lainvalmisteluprosessi on vielä kesken ja Invalidiliitto toivoo, että sen näkemyksiä huomioidaan siinä. 

Lisätietoa: Riitta Saksanen, asiantuntija, Invalidiliitto, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi

Lue Invalidiliiton koko lausunto Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin taksipalveluita koskevasta määräyspaketista (pdf).


 

Jaa sosiaalisessa mediassa