29.05.2017

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Esitys on toinen osa niin kutsuttua liikennekaarihanketta, jolla toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Esityksellä toteutettaisiin liikennekaarihankkeen toinen osa täydentämällä liikenteen palveluista annettu laki kattamaan koko liikennejärjestelmä.

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa liikennekaarihankkeen ensimmäisestä osasta. Invalidiliitto arvioi, että nyt lausunnon alla oleva kakkososalla ei tulle olemaan yhtä merkittäviä vaikutuksia Invalidiliiton jäsenkunnan liikkumiseen, kuin mitä ensimmäisellä osalla, miltä osin viittaamme aiemmin lausumaamme. Invalidiliitto kannattaa Trafin toimivallan täsmentämistä, jolla selkeytetään matkustajien valitusteitä. Lisäksi Invalidiliito toteaa, että esteettömyys ja saavutettavuus tulisi käsittää esityksessä läpileikkaavammin ja esteettömyysvaatimuksia tulisi edellyttää palvelutasomääritelmissä. Myös digitalisaatiossa on tärkeää huomioida kaikille käyttäjäryhmille sopiva suunnittelu.


Lue koko lausunto >>

Jaa sosiaalisessa mediassa