Sähköauton latauspiste.
06.04.2022
Liikenne- ja viestintäministeriö on laatinut sähköautojen latausverkoston kansallista kehittämistä koskevan muistion. Lausunnossaan Invalidiliitto kiinnitti huomiota erityisesti fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksiin hyödyntää latausverkostoa. 

Automarkkinat ovat viime vuosina muuttuneet ja muuttuvat edelleen niin, että sähkökäyttöisiä henkilöautoja on entistä enemmän. Samalla sähköautojen latausverkostoa tulee kehittää. 

Esteettömyys lisää turvallisuutta

Auto on monelle vammaiselle ihmiselle välttämätön väline jokapäiväiseen liikkumiseen. Se ei ole valinta, vaan pääosin vammasta johtuva pakko. Mahdollisuus auton käyttämiseen lisää yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä. 

Invalidiliitto muistuttaa, että sähköautojen latausverkostossa pitää ottaa huomioon esteettömyys. Esteettömyydessä on kyse siitä, että ihmisten moninaisuus huomioidaan rakennetun ympäristön suunnittelussa, toteuttamisessa ja kunnossapidossa. Esteettömät ympäristöt yhdessä saavutettavien palvelujen, käytettävien välineiden ja ymmärrettävän tiedon kanssa mahdollistavat yhdenvertaisen osallisuuden toteutumisen. Esteettömyys lisää turvallisuutta .

Latauspaikoissa pitää huomioida latauspaikan sijoitus, latauspisteiden väliin tarvittava tila sekä latauslaitteen kosketusnäytön korkeus, jotta sitä voi käyttää myös pyörätuolilla liikkuja.

- Jotta vammaiset ihmiset, esimerkiksi pyörätuolia käyttävät tai lyhytkasvuiset ihmiset voivat käyttää hybridi- tai täyssähköautoja, tulee latauspaikkojen olla kokonaisuudessaan esteettömiä, Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Riitta Saksanen sanoo.

Lue Invalidiliiton koko lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle sähköautojen latausverkoston kansallista kehittämistä koskevaan muistioon (pdf).

Lisätietoa: Riitta Saksanen, Invalidiliitto, sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi
 

Jaa sosiaalisessa mediassa