Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
08.02.2021
Eduskunnassa on käsittelyssä pika-aikataululla sairausvakuutuslain väliaikaista muuttamista koskeva hallituksen esitys. Lakimuutokselle antoi kuljetuspalveluiden osalta vauhtia Invalidiliiton ja Näkövammaisten liiton julkistama kannanotto, jossa patistettiin sosiaali- ja terveysministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin. Vammaisfoorumi antoi aiheesta lausunnon, ja Invalidiliitto oli mukana lausunnon valmistelussa. Vammaisfoorumi kannattaa esitystä.

Vireillä olevan hallituksen esityksen mukaan koronarokotuksiin tehdyt matkat tulisivat korvattaviksi sairausvakuutuslain sairaanhoitovakuutuksen matkakorvauksista. Säädösmuutos mahdollistaisi takseista tai invatakseista riippuvaisten vammaisten ihmisten matkat koronarokotuksiin yhdenvertaisesti.

Vammaisfoorumi esittää, että esityksessä tarkennetaan, että koronarokotusmatkoihin sovellettaisiin samaa menettelyä kuin muuten sairausvakuutusmatkakulujen korvaamisessa, ja että tehdyt matkat kerryttäisivät myös matkakattoa.

Laki saatettava pikaisesti voimaan

Esityksen mukaan matkat voitaisiin korvata vasta lain voimaan tulon jälkeen. Lain on erittäin tärkeää tulla voimaan mahdollisimman pian. Näin ikääntyneet, ja myöhemmin muutkin riskiryhmät, joihin kuuluu laajasti eri tavoin vammaisia ihmisiä, ja myös riskiryhmiin kuulumattomat vammaiset ihmiset voivat tehdä matkat koronarokotuksiin sairausvakuutuslain perusteella.

- Tämä on perusteltua myös ottaen huomioon tämänhetkinen pandemiatilanne ja muuntuneet koronavirusvariantit. Rokotukset ovat myös jo käynnissä eri puolilla Suomea, Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen sanoi.

Vammaisfoorumin mielestä sen sijaan ei ole perusteltua, että laki olisi voimassa vain väliaikaisesti vuoden 2021 loppuun. Erilaisia pandemioita syntyy vastaisuudessakin ja rokotusmatkat ovat tarpeen myös vuoden 2021 jälkeen.

Menettelyä tukee myös YK:n vammaisyleissopimuksen velvoitteet.

Lue koko Vammaisfoorumin lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta (pdf).

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, 044 765 0663, elina.nieminen@invalidiliitto.fi

Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 228 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä.

Jaa sosiaalisessa mediassa