Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
07.04.2020
Papin ja oikeusoppineen Olaus Petrin eräs keskiaikaisista tuomarinohjeista kuului: ”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan (…)” pätee erityisen hyvin sosiaali- ja terveysministeriön asiakasmaksulain uudistukseen.

Tällä hallituskaudella valmistellaan jälleen kerran sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen liittyvää uudistusta. Osana tätä uudistusta tehdään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja koskeva uudistus.

Ihmisten terveyden yhdenvertaisuuden edistämiseksi pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on poistaa esteitä hoidon saatavuudelta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin esitetään muutoksia siten, että hoitajavastaanotot tulisivat maksuttomiksi eikä poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta perittäisi alaikäisiltä asiakkailta maksuja. Maksukattoa laajennettaisiin ja pitkäaikaisen sosiaalihuollon asumispalveluihin säädettäisiin yhdenmukaiset määräytymisperusteet sekä asiakkaille jäävästä vähimmäiskäyttövarasta. Asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan korostettaisiin. 

Invalidiliitto huomauttaa, että pienituloisille monisairaille ihmisille kasaantuu paljon heitä kuormittavia erilaisia maksuja, jotka liitännäisvaikutuksineen lisäävät heidän henkistä ja fyysistä rasitustaan. Tarvitaan sekä huojennuksia maksuihin että inhimillisempää otetta ja yksilöllistä huomioimista. Palvelujärjestelmää pitää muuttaa suuntaan, joka on vastavuoroisempi ja auttaa aidosti ihmistä, joka tarvitsee sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta tietoa, neuvoja tai apua. YK:n vammaisoikeussopimus edellyttää, että vammaisille henkilöille varmistetaan tehokkaat oikeussuojakeinot artiklan 13 mukaisesti. Toisaalta yleissopimuksen artikla 28 velvoittaa valtiota varmistamaan vammaisille henkilöille riittävä elintaso ja sosiaaliturva.

Invalidiliiton mielestä tämä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeva uudistus on tarpeellinen ja askel oikeaan suuntaan. Toteutuessaan aikaisintaan 1.1.2021 lainsoveltamisesta riippuu, toteutuuko tuomarinohjeen jatko: ”(…) sen kohtuuden tähden, joka laissa on, se hyväksytään.” Tuomarinohjeet on kokoelma oikeuskulttuuriimme kuuluvia oikeusperiaatteita, jotka laati uskonpuhdistaja, pappi ja oikeusoppinut Olaus Petri 1530-luvulla.

Lue koko Invalidliiton lausunto >>

Jaa sosiaalisessa mediassa