Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
27.01.2020
Invalidiliitto antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevasta lakiesityksestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö oli valmistellut virkamiestyönä edellisen hallituksen rauenneen lakiesityksen pohjalta uuden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lakiesityksen. Lakiesityksessä oli tarkoitus luopua terveydenhuollon laajasta suostumuksesta, mutta asiakkaalla olisi kielto-oikeus sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterinpitäjien välillä. Lakiin oli tarkoitus tehdä muutokset valtakunnallisten tietojärjestelmien käyttöönotolle sosiaalihuollossa. Samalla esitettiin valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen laajentamista, jotta henkilö voisi itse tallentaa omia hyvinvointietojaan erilaisten hyvinvointisovellusten kautta ja luovuttaa niitä käytettäväksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Invalidiliitto esitti lausunnossaan lähinnä huolensa, miten ja millä tavalla sekä perusteella sähköisesti sosiaali- ja terveystietoja lakiesityksen mukaan käsitellään. Lakiesitys oli nyt kirjoitetussa muodossa vaikeaselkoinen ja epäselvä eikä siinä otettu huomioon vammaisten henkilöiden asemaa kuten esimerkiksi esteettömyyttä. Invalidiliitto kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, miten sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja tullaan käsittelemään muussa tarkoituksessa, kuten sosiaaliturvaetuuksien hakemista varten. Epäselvää oli, millaisia tietoja katsotaan hyvinvointitiedoiksi ja voidaanko niidenkin perusteella tehdä sosiaaliturvaetuuksia koskevia päätöksiä. Kysymys kuuluukin, tietääkö asiakas itse, mihin käyttöön hän omia hyvinvointitietojaan luovuttaa.

Invalidiliitto odottaa, että sosiaali- ja terveysministeriö avaa ja tarkentaa kokonaisuudessaan lakiesitystään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Asiakaslähtöisyys edellyttää sitä. Lisäksi on syytä pitää mielessä, että tarvitaan myös digitaalisen ja sähköisen toimintaympäristön ohella vaihtoehtoisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiointikanavia.

Lue koko lausunto tästä >>
 
Lisätietoja: lakimies Henrik Gustafsson, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi puh. 044 765 0693              
 

Jaa sosiaalisessa mediassa