Kuvituskuva.
23.03.2022
Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lakia sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta. Lakiuudistuksen tavoitteena on mm. edistää palvelunjärjestäjän- ja tuottajan sekä valvontaviranomaisen välistä yhteistyötä. Tavoite on Invalidiliiton mukaan tärkeä: näin palvelujen laatu ja kehittäminen voidaan paremmin turvata.

Invalidiliitto arvioi lausunnossaan valvontalakiluonnosta palveluiden käyttäjän näkökulmasta. Siinä korostuvat palvelujen turvallisuus, luotettavuus, laatu ja oikea-aikaisuus.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa keskeiset valvontaviranomaiset ovat sosiaali- ja terveysministeriö, aluehallintovirastot sekä Valvira. Invalidiliitto kannattaa valvonnalle esitettyjä lainohjauksellisia tavoitteita, sillä ne edistävät palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Invalidiliitto kannattaa myös toimia asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantavien olosuhteiden ja käytäntöjen ennaltaehkäisemiseksi. 

- Invalidiliitto haluaa myös muistuttaa riittävistä henkilöstöresursseista viranomaisvalvonnassa. Kyse on monilta osin haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten peruspalveluista kuten hoidosta, hoivasta ja asumisesta, korostaa sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Ylva Krokfors

Invalidiliitto pitää perusteltuna esitystä, jossa Valviralla olisi oikeus asettaa valvontaan liittyvät toimenpiteet kiireys- ja tärkeysjärjestykseen asiakas- ja potilasturvallisuuden tai muiden seikkojen sitä edellyttäessä. Tämä on perusteltua myös siksi, että suoraan asiakas- ja potilasturvallisuuteen kohdentuviin asioihin pystyttäisiin puuttumaan nykyistä nopeammin, välittömästi. 

- Uudistuksessa tärkeänä asiana näemme, että kaikille palveluntuottajille tulee velvoite selvittää rikostausta henkilöiltä, jotka tulevat työskentelemään iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelutehtävissä, lasten kanssa työskentelevien kohdalla tämä velvoite jo toteutuukin, sanoo Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntija Riitta Saksanen.

Invalidiliitto painottaa esteettömyyden merkitystä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitiloissa, toimintaympäristöissä ja välineissä, jotta ne olisivat kaikkien asiakasryhmien saavutettavissa. Myös palveluntuottajan toimitilojen, laitteiden, välineiden ja tietojärjestelmien on oltava toiminnalle riittävät, asianmukaiset ja esteettömät. Esteettömyys on perusta sille, että eri tavoin toimintarajoitteiset henkilöt voivat käyttää palveluja. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi (pdf).

Lisätietoja: Ylva Krokfors, Invalidiliitto, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija ylva.krokfors@invalidiliiitto.fi
 

Jaa sosiaalisessa mediassa