Kuvituskuva.
08.06.2022
Invalidiliiton mielestä Suomi on pyrkinyt edistämään ihmisoikeustilannetta vammaisten ihmisten kohdalla. Tämä käy ilmi YK:n ihmisoikeusneuvoston määräaikaistarkastelussa.

Suomen ihmisoikeustilannetta on edistetty perustamalla kaksi erityisvaltuutetun virkaa: vanhusasiavaltuutetun ja naisiin kohdistuvan väkivallan erityisraportoijan virat. Vanhuusasiavaltuutettu seuraa myös iäkkäiden vammaisten asemaa ja elinolosuhteita. Naisiin kohdistuvan väkivallan erityisraportoijan tehtäviin kuuluu myös vammaiset naiset ja tytöt. 

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) on YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Sen avulla neuvosto tarkastelee noin neljän vuoden välein kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilannetta. Suomen neljäs tarkastelu on marraskuussa 2022. Invalidiliitto antoi lausunnon ulkoministeriölle UPR:n määräaikaisesta raportista. 

Kehitettävää on vielä  

Invalidiliiton mukaan kehitettävää on UPR:n määräaikaisraportoinnin toimeenpanossa. 

- Vammaisten ihmisten asema ja elinolosuhteet nousevat esiin lähinnä raporttiluonnoksessa mainittujen vammaispoliittisten ohjelmien kautta. Hajanaisia huomioita vammaisuudesta on raporttiluonnoksessa lähinnä esteettömyydessä ja työllistymisessä. Invalidiliitto peräänkuulutti raportilta systemaattisuutta vammaisuuteen liittyvien teemojen yhteydessä. Ennen kaikkia lainsäädännön valmistelussa tulee tehdä systemaattinen vammaisvaikutusten arviointi (VAVA) heitä koskevissa asioissa, Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson sanoo. 

Myös moniperustainen syrjintä jää sivuun raporttiluonnoksessa, vaikka YK:n vammaissopimuskin kiinnittää huomiota moniperustaiseen syrjintään mm. iän, sukupuolen ja alkuperäkansaan kuulumisen perusteella. Esimerkiksi saamelaiset vammaiset eivät saa äidinkielellään vammaispalveluita saamelaisalueilla. Muutenkin vammaispalvelut on raporttiluonnoksessa sivuutettu ja keskitytty pikemminkin sote -rakenneuudistukseen ja hyvinvointialueisiin. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto (pdf). 

Lisätietoja: Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi   

Kuva: UN Photo 

Jaa sosiaalisessa mediassa