kuvituskuva.
02.07.2024
Invalidiliitto on antanut lausunnon terveydenhuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausunnossaan Invalidiliitto muistuttaa fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden erityistarpeista sekä korostaa osaamisen tason vahvistamista erityisesti harvinaissairauksien hoidon osalta.

Invalidiliitto on erityisen huolissaan terveyspalveluiden yhdenvertaisuudesta, oikea-aikaisesta saatavuudesta ja potilasturvallisuudesta. Perusterveydenhoidon yksiköiden ja sairaalapalveluiden karsiminen hyvinvointialueilla vähentää lähipalveluita sekä lisää potilaiden siirtopalveluiden tarvetta.   

Fyysisesti vammaisille ja toimintaesteisille henkilöille mahdollisuus saada esimerkiksi pienempi leikkaustoimenpide hoidettua lähempänä olevassa perusterveydenhuollon yksikössä vähentää pidempien matkojen, avustajan ja hoitoyksikössä yöpymisen tarvetta. Käytännössä näin siis myös säästettäisiin rahaa. 

Vaikeavammaisten ihmisten hoidontarpeen arviointi kiireellisessä hoidossa vaatii erityisosaamista ja ympärivuorokautista konsultaation mahdollisuutta. Lisäksi Invalidiliitto pitää perusoikeuksien näkökulmasta tärkeänä, että monierikoisalainen ympärivuorokautinen päivystys järjestetään valtakunnallisesti riittävän tiheänä verkostona, jotta pitkät välimatkat tai ensihoidon saatavuuden haasteet eivät muodosta uhkaa ihmishengelle.

Invalidiliitto näkee, että hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tulee varmistaa osaaminen, laatu ja potilasturvallisuus. Mahdollisesta potilasturvallisuuden vaarantumisesta ja laiminlyönnistä on määriteltävä selkeät sanktiot.  

-Terveyssosiaalityö on myös tärkeä osa suurta monialaista sairaaloiden potilastyön kokonaisuutta, ja sitä tulisi vahvistaa lainsäädännön keinoin. Terveyssosiaalityöntekijät edesauttavat ja nopeuttavat potilaiden turvallista kotiutumista myös vakavissa vammautumis- ja sairastumistilanteissa, muistuttaa Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Ylva Krokfors. 

-Vammaiset ihmiset tarvitsevat terveydenhuollon palveluja muuta väestöä enemmän. Kun suunnitellaan näin isoa terveydenhoitouudistusta, on sen yhteydessä tärkeää tehdä myös huolellinen vammaisvaikutusten arviointi, jatkaa Krokfors. 

Lue Invalidiliiton lausunto kokonaisuudessaan tästä. 

Jaa sosiaalisessa mediassa