Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
29.03.2021
Lainsäädännön vaikutusten arviointiin vammaisten ihmisten elämässä esitetään uutta työkalua, vammaisvaikutusten arviointia (VAVA). Tätä ehdottivat Invalidiliitto ja Vammaisfoorumi eduskunnan tarkastusvaliokunnassa.

Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson oli Vammaisfoorumin edustajana kuultavana tarkastusvaliokunnassa lakiesitysten vaikutusarvioinneista. Myös Invalidiliitto antoi asiasta oman kirjallisen lausuntonsa. 

Tällä hetkellä lakiesitysten valmistelussa ei arvioida vaikutuksia vammaisten ihmisten elämään. Jo YK:n vammaissopimuksen toimeenpano edellyttää, että vammaisten ihmisoikeuksia edistetään ja seurataan.  

Uusi menetelmä vammaisvaikutusten arviointiin 

Invalidiliiton ja Vammaisfoorumin mukaan vammaisten ihmisten oikeuksien vaikutusten arviointi pitää tehdä kaikissa niissä lainvalmisteluissa, joilla on vaikutuksia vammaisten ihmisten elämään. 

Sekä Invalidiliitto että Vammaisfoorumi esittävät uutta menetelmää vammaisvaikutusten arviointiin (VAVA). Koska vammaisten ihmisten elämään kuuluu paljon muutakin kuin vain sosiaali- ja terveyspalveluita, kattavampi eri elämän alueita koskeva arviointi on tarpeen. Tässä voisi olla esikuvana tai mallina lapsivaikutusten arviointi, mikä on jo vakiintunut tapa toimia lainsäädännön valmistelussa.  

Vammaisvaikutusten arviointi luo parasta ennakollista oikeusturvaa vammaisten ihmisten asemaan. 

- Lainvalmistelijana toimivalla yksittäisellä virkamiehellä ei ole erityisasiantuntemusta vammaisuuteen, kun lakikokonaisuudessa vammaisuuteen liittyy ehkä vain yksi tai kaksi pykälää. Siten VAVA toimisi ennakolta kokoavana menetelmänä, jolloin yksittäistäkin kohtaa on helpompi hahmottaa ja asettaa lainvalmistelussa kokonaisuuteen, Gustafsson totesi. 

Vammaiset ihmiset väliinputoajina tiedonkeruussa 

YK:n vammaissopimuksen artikla 31 edellyttää tiedonkeruuta ja selvityksiä vammaisten ihmisten elämästä yksityisyyden suoja huomioiden. Tästä huolimatta vammaisuus on ns. arkaluonteinen tieto, eikä vammaisista ihmisistä saada välttämättä riittävästi tietoa eri elämän alueilta.  

Esimerkiksi työllisyysvaikutusten kohdistumista vammaisiin ihmisiin ei ole arvioitu, vaikka vammaiset ihmiset työllistyvät muuta väestöä huonommin. Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä esteitä, jotka asettavat vammaiset ihmiset eriarvoiseen asemaan työelämään osallistumisessa. VAVA-menetelmä olisi tässäkin mielessä vaikuttava ja systemaattinen työkalu mm. vammaisten ihmisten työllistymiseen liittyvissä vaikutusten arvioinneissa. Tämä edistäisi myös yhdenvertaisuutta. 

Vammaisvaikutusten arviointi mahdollistaisi myös esteettömyysvaikutusten arvioinnin. Tässä tulee hyödyntää Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKEn monivuotista kokemusta esteettömyyden edistämisestä.  

Lue Invalidiliiton koko kirjallinen lausunto (pdf). 

Vammaisfoorumin lausuntoon voit tutustua Vammaisfoorumin kotisivuilla.  

Lisätietoa: Henrik Gustafsson, Invalidiliitto, lakimies, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi 

Jaa sosiaalisessa mediassa