Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
22.02.2019

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijalausuntopyyntö HE 298/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Invalidiliitto antoi 19.2.2019 lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle uudesta potilasvakuutuslakiesityksestä. Kyse on potilasvahingon korvaamisesta terveydenhuollon toimissa aiheutetuista vahingoista. Potilasvakuutuslain tarkoituksena on korvata aiempi potilasvahinkolaki.

Invalidiliitto katsoo, että lakiesitys on potilaan kannalta nykysääntelyä kattavampi kokonaisuus. Korvausten laajentaminen kehoon pysyvästi asennettavan terveydenhuollon laitteen aiheuttamasta potilasvahingosta on erityisen tärkeä uudistus tässä laissa, koska nykyisin asiassa sovelletaan tuotevastuuta koskevaa sääntelyä ja ongelmia korvausten maksamisessa on esiintynyt.  Invalidiliiton mielestä ammatillisen kuntoutuksen säännösten kirjoittaminen potilasvakuutuslakiin on välttämätöntä työikäisten työ- ja toimintakyvyn tukemiseksi ja parantamiseksi työhön paluun tai yritystoiminnan edistämisessä. Potilaan oikeussuoja paranee siinäkin mielessä, että lakiin lisätään tarkat käsittelymääräajat ja päätösten perusteluvelvollisuus sekä virkavastuusäännökset.

Invalidiliitto kiinnitti lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan huomiota erityisesti Potilasvakuutuskeskuksen (jälj. PVK) tehtävänkuvaan. PVK:lla on korvauskäytäntöä yhdenmukaistava rooli. Siksi esitimme lakiin tai lain perusteluihin kirjattavaksi PVK:lle velvoitteen myös julkaista päätökset anonymisoidusti verkossa. Tämä lisää hallinnon avoimuutta ja potilaan mahdollisuuksia arvioida, olisiko hänen tapauksessaan aineksia hakea muutosta. Varsinainen muutoksenhaku tapahtuu yleisen tuomioistuimen kautta ja riita-asiassa oikeusjutun häviäjä maksaa omat sekä vastapuolen (PVK) oikeudenkäyntikulut.

Uuden potilasvakuutuslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta.  

Lue koko lausunto >>

Jaa sosiaalisessa mediassa