Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
10.03.2020
Elämän loppuvaiheen hoito on puhuttanut yhteiskunnallisessa keskustelussa lisääntyvästi viime vuosina. Sosiaali- ja terveysministeriössä asetetun asiantuntijatyöryhmän säädöskokonaisuutta arvioiva alatyöryhmä piti asiasta kuulemistilaisuuden.

Kuulemistilaisuudessa esiteltiin säädösryhmän tämän hetkistä alustavaa luonnosta saattohoidosta ja palliatiivisesta hoidosta. Kuulemistilaisuudessa oli läsnä myös Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen, joka edustaa asiantuntijatyöryhmässä valtakunnallista Vammaisfoorumia.

Koordinaatio ja asiantuntemus puuttuu vaikeimmin vammaisten saattohoidosta

- Erityistä huomiota tulee kiinnittää vaikeimmin vammaisten sekä harvinaissairaiden ihmisten saattohoitoon ja palliatiiviseen hoitoon. Tällä hetkellä näissä tilanteissa ei ole kellään selkeää koordinaatiovastuuta tai erityisosaamista. Sote-uudistuksen myötä saattohoidon ja palliatiivisen hoidon integroituminen sote -uudistuksen yhteyteen on erinomainen mahdollisuus luoda vahvemmat rakenteet myös tälle hoidolle, Nieminen painotti.

Elämän loppuvaiheen hoitoa ja palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa koskevan työryhmän tavoitteena on selvittää elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita ja tarvittaessa antaa selvitystyön pohjalta eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutokseksi.  

Kuulemistilaisuuden järjestänyt säädöstyöryhmä asetettiin ensi vaiheessa harkitsemaan palliatiivista ja saattohoitoa koskevan erillissääntelyn tarvetta ja luonnostelemaan mahdollisia säännösehdotuksia koko asiantuntijatyöryhmää varten. Säädösryhmä ei alkuvaiheessa valmistele lääketieteellisen eutanasian sääntelytarvetta. Elämän loppuvaiheen hoitoa ja palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa koskevan työryhmän toimikausi kestää keväälle 2021.
Invalidiliitto luovutti työryhmälle lausuntonsa. Lue Invalidiliiton lausunto >>
 

Jaa sosiaalisessa mediassa