Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
21.08.2019

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä terveydenhuoltolain muuttamisesta; lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen (STM/2103/2019)

Terveydenhuoltolakiin esitetään uutta säännöstä, jonka mukaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille säädetään velvollisuus järjestää lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen tuomioistuinten pyynnöstä yhdessä muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Tähän työhön perustetaan asiantuntijatyöryhmä.

Invalidiliitto kannattaa vakuutuslääketieteellisten asiantuntijalausuntojen keskittämisestä yhdelle sairaanhoitopiirille lainsäädännössä. Tällä hetkellä ei ole annettu laissa velvoitetta millekkään riippumattomalle taholle antaa asiantuntijalausuntoja. 

Invalidiliiton mielestä on hyvä, että toimivalta pyytää lausuntoja koskee kaikkia tuomioistuimia. Yleiset tuomioistuimet, kuten käräjä- ja hovioikeudet tarvitsevat riippumattomia vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja liikenne- ja potilas- sekä toisinaan työtapaturma-asioissa. Lisäksi vakuutusoikeus ja joissakin tapauksissa korkein oikeus käsittelee varusmiespalveluksessa sattuneita sotilastapaturmia ja palvelussairauksia. Invalidiliitto katsoo, että vakuutusoikeudelle annettu toimivalta pyytää vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja keskitetysti voi edistää vakuutetun oikeussuojaa. Tämä voi lisätä suullisten käsittelyjen määrää vakuutusoikeudessa.

Viime hallituskaudella tehtiin kansalaisaloite, jossa vakuutuslääkärijärjestelmään haluttiin muutosta siten, että vakuutuslääkärin olisi tullut antaa lausunto ”kunnian ja omantunnon kautta”, koska järjestelmää kohtaan on kohdistunut kansalaisten keskuudessa epäluottamusta. Kansalaisaloite hylättiin eduskunnan käsittelyssä, mutta samalla hyväksyttiin korkeimman oikeuden esittämä aloite asettaa laissa velvoite riippumattomien vakuutuslääketieteellisten lausuntojen antamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriön virkatyönä valmistelema hallituksen esitys liittyy tähän jälkimmäiseen aloitteeseen. Terveydenhuoltolain muutos on tarkoitus hyväksyä budjettilakina tämän syksyn hallituksen budjettineuvotteluissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 9.4.2018 tekemällään päätöksellä perustanut vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukunnan. Invalidiliiton edustaja on nimitetty tähän neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnan tehtävänä on jatkaa vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistä aiempien hankkeiden ja selvitysten pohjalta. Yhtenä keskeisenä asiakokonaisuutena on vakuutuslääkäreiden ja hoitavien lääkäreiden koulutus. Yleisenä tavoitteena on lisätä vakuutuslääkärijärjestelmän ja koko sosiaalivakuutusjärjestelmän läpinäkyvyyttä sekä kansalaisten luottamusta järjestelmään. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös seurata ja arvioida aiemmin päätettyjen toimenpiteiden toteuttamista ja huolehtia viestinnän kehittämisestä avoimuutta lisäävästi. 

Lue koko lausunto >>

Jaa sosiaalisessa mediassa