Kuvituskuva.
15.10.2021
Vammaisten ihmisten hyvinvointia on edistettävä määrätietoisesti oikea-aikaisia palveluita tarjoten ja tutkittua tietoa hyödyntäen. Tämä on Invalidiliiton kärkiviesti eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassa budjettilausunnossa.

Invalidiliitto tuo lausunnossaan esiin vammaispalveluiden alibudjetointiin sekä työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia. Vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeudet eivät nykytilanteessa toteudu täysimääräisesti. Rahoitusta lisäämällä tilanne voidaan saada paremmalle tolalle. Lisäksi Invalidiliitto muistuttaa, että vaativa lääkinnällinen kuntoutus on turvattava jatkossakin vaikeavammaisille ihmisille riittävänä ja vaikuttavana. 

Harvinaissairaat huomioitava 

Lausunnossa nostettiin esiin myös se, että vammaisia ihmisiä koskevaa tutkimustietoa on olemassa kovin vähän. Tähänkin tarvitaan rahoitusta. Tutkitun tiedon avulla palvelut voitaisiin kohdentaa optimaalisesti ja kehittää niitä aitojen tarpeiden mukaan, joka säästää resursseja ja tuottaa hyvinvointia. 

Harvinaissairauksien kansallisen ohjelman koordinaatiorahoitusta on jatkettava. Koordinaation toteutumisesta on kiinni monta muuta harvinaissairauksiin liittyvää asiaa, joiden edistäminen on nimenomaan kansallisen tahon vastuulla.  

Järjestöjen rahoitus turvattava 

Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen avustusmäärärahojen vähentyessä on vakava paikka koko yhteiskunnalle. Liitto pitää rahapelihaittojen minimointia tärkeänä ja vastuullisena. Samalla liitto korostaa, että järjestöavustuksiin liittyvä vaikea taloudellinen tilanne on pystyttävä ratkaisemaan pitkäjänteisesti siten, että järjestöjen tekemä merkityksellinen työ on mahdollista myös jatkossa. Vapaa kansalaisjärjestökenttä toimii laajasti ja monimuotoisesti ihmisiä auttaen ja tukien.  

Lue Invalidiliiton koko lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle (pdf).

Lisätietoa: Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja, Invalidiliitto, laura.andersson@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa