24.05.2017

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamiseksi

Invalidiliitto antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon , jossa viittasi strategiaansa esteettömän ja yhdenvertaisen Suomen mahdollistamiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö on aikeissa muuttaa tietoyhteiskuntakaarta, joka sääntelee muun muassa tietoyhteiskunnan ohjelmistopalveluja koskevia kysymyksiä. Lakimuutos koskee tällä kertaa muun ohessa kuulo-ja näkövammaisille tarpeellisen ääni- ja tekstityspalveluvelvoitteen lisäämistä televisio-ohjelmiin YLE:n lisäksi kaupallisten kanavien vastuulle. Invalidiliitto antoi lausunnon, jossa viittasi strategiaansa esteettömän ja yhdenvertaisen Suomen mahdollistamiseksi.

Invalidiliitto piti sääntelyn velvoittavuutta kannatettavana, mutta kritisoi lakiesitykseen kirjoitettua poikkeusta, jonka mukaan ääni- ja tekstityspalveluvelvoitetta ei tarvitse ottaa huomioon TV-ohjelmistojen musiikki- ja urheilulähetyksissä. Invalidiliiton mukaan YK:n vammaissopimuksen artiklan 30 mukaan vammaisille henkilöille pitää varmistaa yhdenvertainen oikeus muiden kanssa kulttuuriin, kuten musiikkiin ja urheiluun eikä poikkeusta tule sallia laissa. Käytännön esimerkkinä vammaisille nuorille TV:ssä esitettyjen urheilukilpailujen välityksellä on toiminut useampikertainen paralympiakultamitalisti ratakelaaja Leo-Pekka Tähti ja musiikin saralla kuulovammainen muusikko  Marko Vuoriheimo aka Signmark.

Lue koko lausunto >>

Jaa sosiaalisessa mediassa