Kuvituskuva.
23.06.2022
Invalidiliitto vastustaa sairasvakuutuslain muutosta, joka leikkaisi terveydenhuollon matkakorvauksia. Muutos koskisi kipeimmin fyysisesti vammaisia ja toimintarajoitteisia henkilöitä, joiden hauras terveydentila edellyttää usein yksityisen erikoissairaanhoidon käyttöä. Jatkossa yksityiseen terveydenhuoltoon tehdyn matkan kustannukset korvattaisiin vain, jos siellä annettu hoito tai suoritettu tutkimus on sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa.

Jatkossa muut kuin hammaslääkärin, suu- ja leukakirurgian erikoislääkärin tai psykiatrian erikoislääkärin määräämät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset eivät olisi enää korvattavia. Yksityisen sairaanhoidon maksujen lisäksi asiakkaan maksettaviksi tulisivat myös matkakustannukset kokonaisuudessaan niissä tapauksissa, kun ne eivät ole korvattavia. 

Uhkana terveyspalvelujen eriarvoisuuden kasvu 

Matkakorvausten poistuminen lisäisi fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden eriarvoisuutta terveyspalvelujen saatavuudessa. Samalla se estäisi ennaltaehkäisevän yksityisen erikoissairaanhoidon käyttöä ja lisäisi näin inhimillistä kärsimystä, kuten harvinaissairauksien ja monisairauksien pahentumista.   

Invalidiliiton mukaan hallitusohjelmaan kirjattu monikanavarahoituksen purkaminen, jonka tavoitteena on 64 miljoonan euron säästöt yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvauksista, tulee kattaa muulla tavoin. Näin hallituksen linjaus vanhuspalveluiden ja hyvinvointialueiden rahoituksen vahvistamisesta ei kohdistuisi matkakorvauksia kipeimmin tarvitseville vammaisille henkilöille, joiden hauras terveydentila edellyttää usein yksityisen erikoissairaanhoidon käyttöä. 

- Erityisen räikeästi ja epäoikeudenmukaisesti muutos kohtelisi vaikeimmin vammaisia henkilöitä, joiden liikkuminen on riippuvainen esimerkiksi invataksista tai esteettömästä taksista. Näissä matkakulut ovat alle kymmenen kilometrin matkalla kolmin- tai nelinkertaisia verrattuna tavalliseen henkilötaksiin ja kaksikymmentä kertaa korkeampia kuin julkisessa liikenteessä. Tavallinen henkilötaksi tai julkinen liikenne ei ole vaihtoehto vaikeavammaisille henkilöille. Esitetty muutos on sellainen, jota ei voi moraalisesti hyväksyä, Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen sanoo. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (pdf). 

Lisätietoa: Elina Nieminen, lakimies, Invalidiliitto, elina.nieminen@invalidiliitto.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa