Nainen ajaa sähköpyörätuolilla ulkona. Kuvituskuva.
18.01.2022
Invalidiliiton mielestä ministeriöiden valmistelussa olevan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman toimenpiteiden pitäisi olla kunnianhimoisempia. Erityisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua ilmastotalkoisiin tulisi lisätä. Ne voisi kohdentaa esimerkiksi varmistamalla esteetön julkinen liikenne ja kevyen liikenteen väylät sekä luomalla vähäpäästöisten tai päästöttömien autojen hankintaan kannustava tukielementti. 

Ympäristöministeriö valmistelee yhdessä muiden ministeriöiden kanssa keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa, johon sisältyvässä toimenpideohjelmassa käsitellään laajasti kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Invalidiliitto keskittyi lausunnossaan toimenpiteisiin liikenteen osalta. 

Invalidiliitto pitää perusteltuna hallitusohjelmakirjausta siitä, että hiilineutraaliustavoitteeseen pyritään sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla. Tästä lähtökohdasta myös vammaisten ihmisten liikenteessä liikkumisen erityiskysymyksiin on syytä kiinnittää huomiota mm. yhdenvertaisen liikkumisen toteutumiseksi.  

Invalidiliitossa nähdään, että liikenteen osalta suunnitelman toimenpiteiden tulisi olla kunnianhimoisempia. Vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua ilmastotalkoisiin tulee tukea. Invalidiliitto pitää tärkeänä, että vammaisille ihmisille luodaan vähäpäästöisten tai päästöttömien autojen hankintaan kannustava tukielementti. Nykyinen verotuksen kautta kohdentuva tukijärjestelmä ei toimi enää. Huomioitavaa on kuitenkin vähäpäästöisten autojen vielä korkealla oleva hintataso.  

Invalidiliitto näkee perusteltuina julkisen lataus- ja tankkausinfrastruktuurin rakentamisen tuet sekä taloyhtiöille suunnatun latausinfra-avustuksen. Toimenpiteissä tulee huomioida myös erityisryhmien tarpeet, kuten esteettömät sähköautojen latauspisteet. 

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa korostuu kevyen liikenteen väylien esteettömyyden tärkeys niiden vammaisten ja ikääntyneiden ihmisten kohdalla, jotka liikkuvat hitaammin tai liikkuessaan käyttävät apuvälineitä. Erilaisin apuvälinein liikkuvat ihmiset voivat käyttää kevyen liikenteen väyliä vain, jos niiden peruskunnosta ja erityisesti ympäri vuoden tapahtuvasta ylläpidosta huolehditaan. Lähiympäristössä tehtävien lyhyiden automatkojen ja taksipalveluiden käyttötarve vähenee, kun esteettömät kevyen liikenteen väylät tekevät lähikohteista saavutettavia eri tavoin liikkuville ihmisille.  Tämä tukee osaltaan ilmastonmuutoksen hidastamisen tavoitteita. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto ympäristöministeriölle keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (pdf).

Lisätietoa: Riitta Saksanen, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa