Aurinko näkyy vihreiden puiden oksien ja latvojen läpi.
30.06.2022
Invalidiliiton mukaan kuntien ilmastosuunnitelmassa tulee huomioida vammaisten ihmisten näkökulma. llmastolain muuttamista koskeva hallituksen esitysluonnos vahvistaisi kuntien ilmastotyötä asettamalla vähimmäisvaatimukset kuntien ilmastosuunnitelmille. Invalidiliitto antoi ilmastolain muuttamista koskevan lausunnon ympäristöministeriölle.

YK:n vammaisyleissopimus edellyttää, että vammaiset ihmiset huomioidaan aktiivisina kansalaisina, joilla on yhdenvertainen mahdollisuus toimia yhteiskunnan jäseninä.  

- Vammaisten ihmisten osallisuutta suhteessa kunnan ilmastosuunnitelmaan voidaan lisätä monin eri keinoin. Tärkeää on luoda monimuotoisia ja avoimia rakenteita kaikkien ihmisten osallisuuden vahvistamiseksi ja kaikkien kansalaisten näkemysten keräämiseksi, Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson sanoo., 

Invalidiliitto kannustaa kuntia huolehtimaan vammaisneuvostojen osallistamisesta YK:n vammaisyleissopimuksen edellyttämällä tavalla. 

Vammaisilla ihmisillä yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ilmastotoimiin 

Varsinaisia vammaisvaikutuksia ei esitysluonnoksessa ole arvioitu, vaikka perus- ja ihmisoikeusnäkökulmiakin on käyty läpi.   

Invalidiliitto katsoo asiaa yhdenvertaisuuden kannalta: vammaiset ihmiset haluavat olla torjumassa ilmastonmuutosta, mutta eivät välttämättä voi osallistua kaikkiin toimiin vammattoman ihmisen lailla – esimerkiksi liikkumismuodon vaihtaminen autosta julkiseen liikenteeseen ei ole vaikeasti vammaiselle ihmiselle välttämättä minkäänlainen aito vaihtoehto.  

Varsin moni vammainen ihminen tarvitsee arjessaan autoa pystyäkseen liikkumaan oman kodin ulkopuolella. Julkisen liikenteen esteettömyys ja katkeamattomat turvalliset palveluketjut eivät ole vielä kovinkaan laajasti vammaisten ulottuvilla, mutta toteutuessaan ne edistävät mahdollisuutta hyödyntää joukkoliikennettä ja auttavat näin vähentämään liikenteestä syntyviä päästöjä.  

Vammaisilla ihmisillä tulee olla muihin kansalaisiin nähden yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ilmastotoimiin. Kuntien ilmastosuunnitelmat voivat osaltaan olla edesauttamassa tätä kehitystä. Jokaisella on vastuuta ilmastonmuutoksen jarruttamisessa. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta (pdf).

Lisätietoa: Laura Andersson, Invalidiliitto, yhteiskuntasuhdejohtaja, laura.andersson@invalidiliitto.fi

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa