24.05.2017

YK; Lapsen oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpano; suomen yhdistetyn viidennen ja kuudennen määräaikaisraportin valmistelu; keskustelutilaisuus

Invalidiliitto antoi kirjallisen lausunnon ulkoasiainministeriölle, jossa todettiin YK:n vammaissopimuksen ratifiointi 10.6.2016 lähtien edistysaskeleeksi myös vammaisten lasten oikeuksien huomioon ottamiseksi.

Ulkoasiainministeriö pitää kuulemistilaisuuden 29.5.2017 YK:n lasten oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvään 5-6 yhdistetyn määräaikaistarkastelun valmistelusta. Suomi on sitoutunut noudattamaan kansainvälistä sopimusta ja määräajoin Suomi lähettää tiedot siitä, mitä se on tehnyt noudattaakseen YK:n lasten oikeuksien komitean suosituksia. Viime kerralla vuonna 2011 Suomi sai useita vammaisia lapsia koskevia suosituksia lasten oikeuksien komitealta.

Invalidiliitto antoi kirjallisen lausunnon ministeriölle, jossa todettiin YK:n vammaissopimuksen ratifiointi 10.6.2016 lähtien edistysaskeleeksi myös vammaisten lasten oikeuksien huomioon ottamiseksi. Invalidiliitto kuitenkin huomautti, ettei tähän mennessä ole tehty selvityksiä lasten oikeuksien vaikutuksista päätöksenteossa paikallistasolla eikä aluetasolla. Samoin puuttuminen vammaisten lasten kiusaamiseen koulussa ja vapaa-ajalla on ollut ontuvaa viranomaistoiminnassa. Koulussa vammaiset lapset eivät saa riittävällä tavalla henkilökohtaista apua eikä kuljetuspalveluja esim. harrastuksiin helposti myönnetä. Invalidiliitto huomautti myös rikoslain seksuaalisen hyväksikäytön liian lievästä sanktiotasosta, jos seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaava teko tapahtuu vammaisten lasten ollessa hoidettavana sairaalassa tai laitoksessa. Tähän lainkirjaimeen pitää tehdä korjausliike.

Lue koko lausunto >>

Jaa sosiaalisessa mediassa