Kuvituskuva.
21.04.2022
Oikeusministeriö on saanut valmiiksi työryhmämietinnön, joka sisältää keinoja rikosprosessin ja esitutkintalain muutostarpeiden tehostamiseksi. Keinoilla saavutetaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan kirjattuja tavoitteita. Invalidiliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota vammaisten rikosten uhrien oikeussuojan parantamiseen. 

Vammaisten rikoksen uhrien rikosprosessin nopeuttaminen  

Invalidiliitto kannattaa esitystä lain muuttamisesta, jolla nopeutetaan alaikäisten rikosten uhrien rikosprosessia tietyissä henkilöön kohdistuvissa rikoksissa. Tämän lisäksi Invalidiliitto esittää vastaavanlaisen mekanismin luomista lakiin, jolla nopeutetaan vammaisten ihmisten rikosprosessin käynnistämistä tietyissä tilanteissa.  

- Vammaiset henkilöt, jotka käyttävät henkilökohtaista apua tai asuvat asumisyksikössä palveluasumisen turvin ovat erityisen riippuvaisia sosiaalipalvelujen saatavuudesta ja jatkuvuudesta. Invalidiliiton näkemyksen mukaan he olisivat oikeutettuja ohituskaistaan rikosprosessissa varsinkin, jos henkilöön kohdistunut rikos tapahtuu sosiaalipalveluissa. Samoin vammaiset naiset ovat haavoittuvassa asemassa seksuaalirikosten osalta, joten tällaisten rikosten syyteharkintaa ja syytteeseen asettamista olisi perusteltua nopeuttaa, Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson sanoo.  

Erityisosaamisen turvaaminen vammaisten rikoksen uhrien osalta  

Invalidiliitto kannattaa sitä, että rikosprosessissa rikosten selvittämisen tutkintavastuu kohdennetaan tietyille poliiseille, joilla on vankkaa kokemusta esim. viharikosten selvittämisestä. Invalidiliitto katsoo, että lakiesityksessä pitäisi avata enemmän vammaisiin ihmisiin kohdistuvan rikosvastuun selvittämistä.

Lisäksi poliisin pitäisi aiempaa tehokkaammin selvittää vammaiseen henkilöön kohdistuvan rikoksen motiivi. Tällöin olisi mahdollista käyttää rikoslain rangaistuksen koventamisperusteita, jos rikoksen tekemiseen on vaikuttanut henkilöön liittyvä ominaisuus kuten vammaisuus. Oikeuskäytännössä rangaistuksen koventamisperusteena vammaisuutta ei ole juuri käytetty. THL, Kynnys ja Invalidiliitto tekivät selvityksen, joka koski vammaisia henkilöitä ja lähisuhdeväkivaltatilanteita. Tämän selvityksen tuloksia tulisi myös hyödyntää työryhmän jatkotyössä vammaisten rikoksen uhrien oikeussuojan edistämiseksi.  Tutustu Invalidiliiton “Tulokset vammaisten henkilöiden kokemasta lähisuhdeväkivallasta ovat karuja" -uutiseen. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto (pdf). 

Lisätietoa: Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa