Kuvituskuva.
25.04.2022
Invalidiliitto katsoo, että vammaisten yrittäjien asemaa tulee vielä tarkentaa oikeusministeriön lainvalmistelun arviointiohjeissa. Lainvalmistelun arviointiohjeilla on tarkoitus ohjata ennakolta lakien vaikutuksia erilaisten kohderyhmien, kuten vammaisten henkilöiden elämään.

Invalidiliitto kiitti lausunnossa oikeusministeriötä siitä, että vammaiset henkilöt oli mainittu kohderyhmänä osana yhdenvertaisuuteen kuuluvina perus- ja ihmisoikeusvaikutuksina. 

Invalidiliitto katsoo, että vammaisten yrittäjien asemaa tulee vielä tarkentaa monin tavoin lainvalmistelun arviointiohjeissa.  

- Ohjeistuksessa lähinnä keskitytään yrityksiin oikeushenkilöinä, mutta ei huomioida riittävästi sitä, että vammaiselle ihmiselle toimeentulon hankkiminen ja ylipäätään työllistyminen voi tapahtua yrittäjänä toimimisen kautta. Rakenteeltaan vammaisten yrittäjien yritykset ovat juuri pienyrityksiä. Vammaiset yrittäjät tarvitsevat apuvälineitä ja yhteiskunnan tukea, kuten esimerkiksi Kelan elinkeinotukea, jotta voivat toimia yrityksessään, Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson sanoo. 

Invalidiliiton mielestä vammaisuuteen liittyvä syrjinnän moniperusteisuus, kuten esimerkiksi vamma, sukupuoli ja ikä tai alkuperäiskansaan kuuluminen eivät tule lainvalmistelun arviointiohjeistuksessa esiin. Erilaiset syrjintäperusteet, jotka vaikuttavat yhdenvertaisuusvaikutusten arviointiin ovat sektorikohtaisesti omissa lokeroissaan, mutta tietynlaista kaivattua läpileikkaavuutta ei arviointiohjeistuksessa ole. 

Invalidiliitto katsoo, että vammaisvaikutusten arviointi tulee tehdä systemaattisesti kaikessa vammaisia ihmisiä koskevassa poliittisessa päätöksenteossa ja lainvalmistelussa YK:n vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla. Tämä edellyttää, kuten arviointiohjeistuksesta käy ilmi, vammaisten ihmisten ja vammaisjärjestöjen osallistumista kaikilla hallinnon tasoilla heitä koskevissa asioissa. 

Lue Invalidiliiton koko lausunto (pdf).

Lisätietoa: Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi

 

         

Jaa sosiaalisessa mediassa