Kuvituskuva.
29.12.2021
Invalidiliitto nosti esiin yhdenvertaisen liikkumisen tärkeyden vastatessaan liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaukseen. Yhdenvertainen liikkuminen perustuu monin osin esteettömyyteen.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee tulevaisuuskatsausta ja on siihen liittyen toteuttanut sidosryhmäkyselyn. 

Invalidiliitto korosti vastauksessaan, että esteettömyyteen ja saavutettavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Kaupunki- ja tieliikenneympäristön erilaiset ratkaisut ja kunnossapitoon liittyvät haasteet aiheuttavat ongelmia liikkumisessa ja jopa vaaratilanteita apuvälineitä käyttäville ihmisille. Liikkuminen katkeamattomana ketjuna ei toteudu johtuen monista ympäristössä olevista esteistä, kuten tietöistä, -korjauksista ja talvikunnossapidon puutteista sekä puutteista esteettömissä liikennepalveluissa. Invalidiliiton mukaan tarvitaan yhdenvertaista liikkumista tukevaa esteetöntä julkista joukkoliikennettä sekä toimivia taksipalveluita.  

Kaupunkiympäristössä liikenneympäristön nopeutuminen pitää ottaa huomioon: liikennevalojen vaihtumissykli, julkisten kulkuneuvojen nopeat pysähdykset ja lyhyemmät vaihtovälit esimerkiksi junasta bussiin. 

Myös liikenneturvallisuuteen liittyvät haasteet esteettömyydessä ja liikennepalveluissa on huomioitava. Taksipalveluiden turvallisuutta lisäisi mm. erityisryhmien kuljettajakoulutuksen määrittäminen pakolliseksi.  

Taksipalveluiden saatavuusongelmat heikentävät yhdenvertaisen liikkumisen mahdollisuuksia ja voivat jopa rajoittaa tai estää vammaisen ihmisen liikkumista. Moni vammainen ihminen ei rohkene lähteä kotoaan, koska hänellä ei ole varmuutta paluumatkan järjestymisestä. 

Vammaisen ihmisen mahdollisuus hankkia ja käyttää omaa autoa on heikentynyt. Tämän takia yksityisen autoilun tukimuodot pitää sovittaa koskemaan myös vähäpäästöisiä autoja. Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen merkitys on katoamassa yksityisen pysäköinnin alaisilla pysäköintialueilla. Tämä heikentää myös osaltaan vammaisten ihmisten yhdenvertaista mahdollisuutta liikkua ja osallistua. Invalidiliitto korostaa, että liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen käyttö tulisi varmistaa myös yksityisen pysäköinnin alaisilla pysäköintialueilla maksuttomana ja ilman aikarajaa.  

Lue Invalidiliiton kaikki vastaukset liikenne- ja viestintäministeriön sidosryhmäkyselyyn (pdf). 

Lisätietoa: Riitta Saksanen, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa