Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
03.02.2021
Invalidiliitto lausui oikeusministeriölle erityisviranomaisten hallinto- ja tukipalveluita koskevasta selvityksestä. Invalidiliitto kannattaa lähtökohtaisesti selvityksen tavoitteita, mutta esittää, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta otetaan mukaan selvitykseen.

Oikeusministeriö on tehnyt selvityksen hallinnonalansa eräiden erityisviranomaisten, kuten yhdenvertaisuusvaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun hallinto- ja tukipalveluista. Tarkoituksena on ollut koota henkilöstöhallintoa, riskienhallintaa, tietosuojaa ja data-analytiikkaa sekä palvelumuotoilua koskevia hallinto- ja tukipalveluita yhteiseen erityisviranomaisten virastoon, mikä tukisi erityisviranomaisten omia toimintoja. Selvityksen mukaan tämä mahdollistaa erityisviranomaisten keskittymisen omaan substanssiin ja edistää riippumattomuutta oikeusministeriön poliittisesta ohjauksesta.

Invalidiliitto katsoo lausunnossaan, että tämä koskee vammaisten ihmisten kannalta keskeisiä erityisviranomaisia, kuten yhdenvertaisuusvaltuutettua, joka valvoo yhdenvertaisuuslain ja YK:n vammaissopimuksen noudattamista. Invalidiliitto kannattaa lähtökohtaisesti selvityksen tavoitteita, mutta huomauttaa selvityksen sisältävän myös muita tulokulmia. Hallinto- ja tukipalveluiden toteutuksen tapa vaikuttaa siihen, millainen autonominen asema erityisviranomaiselle lopulta kehittyy.

Invalidiliiton päähuomio lausunnossa koskee yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan asemaa ja sitä, ettei vammaisten ihmisten yhdenvertaisuudesta linjaratkaisuja tekevää erityisviranomaista lainkaan sisällytetty selvitykseen. Invalidiliiton mielestä olisi tarkoituksenmukaista selvittää lisäksi, millä tavoin selvityksessä mainittuja toimenpiteitä kuten esimerkiksi tietosuojaa ja data-analytiikkaa sekä palvelumuotoilua voisi hyödyntää hallinnon tukipalveluina yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toiminnassa.

- Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan vähäisistä resursseista johtuen lautakunnan toiminnassa on päässyt muodostumaan jutturuuhkaa ja tämä näkyy siinä, ettei esimerkiksi lautakunnan verkkosivuilla ole voitu julkaista systemaattisesti lautakunnan tekemiä linjaratkaisuja tai muuten kertoa millaisia syrjintäperusteita ja niiden lukumääriä lautakunnassa vuosittain käsitellään, Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson sanoo.

Siten olisi tarve vielä arvioida, olisiko oikeusministeriön selvityksessä mainittuja toimia mahdollista sovittaa yhteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toiminnan kanssa.

Lue Invalidiliiton koko lausunto oikeusministeriölle erityisviranomaisten hallinto- ja tukipalveluita koskevasta selvityksestä (pdf).

Lisätietoa: Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa