Kuvituskuva.
27.04.2022
Invalidiliitto oli eduskunnan lakivaliokunnan kuultavana 22.4.2022 seksuaalirikossäännöksistä. Rikoslain seksuaalirikossäännöksiä koskeva kokonaisuudistus on edennyt eduskunnan lakivaliokuntaan. Invalidiliitto pitää uudistusta oikean suuntaisena, mutta seksuaalisen hyväksikäytön pykälästä pitää poistaa vammaisia ihmisiä koskeva laitos- ja sairaalaympäristöön liittyvä kohta.

Uudistuksessa raiskausrikoksen tunnusmerkistö muuttuu niin, että raiskausrikos muuttuu jatkossa suostumusperusteiseksi. Väkivaltaa ei myöskään painoteta enää samalla tavalla kuin aiemmin.  

Seksuaalisen hyväksikäytön pykälässä on edelleen vammaisia ihmisiä koskeva laitos- ja sairaalaympäristöön liittyvä kohta. Invalidiliiton mukaan tämä kohta pykälästä on poistettava. 

- Seksuaalisen hyväksikäytön pykälä uudistetussa rikoslaissa on ongelmallinen, koska siinä on sekä raiskaukseen että seksuaaliseen kajoamiseen viittavia tunnusmerkistöjä. Tämä voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että vammaiseen ihmiseen laitoksessa tai sairaalassa kohdistunutta seksuaalirikosta arvioidaan lievemmän pykälän kautta, Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson sanoi. 

Invalidiliitto painotti kuulemistilaisuudessa sitä, että rikoslain seksuaalirikossääntelyn pitää olla yhdenvertainen. Näin ollen rangaistus ei voi olla tekijälle merkittävästi lievempi riippuen siitä, missä toimintaympäristössä seksuaalirikos tehdään. 

Invalidiliitto ehdotti kuulemisessa ja kirjallisessa lausunnossa, että lainvalmistelussa tulisi tehdä vammaisvaikutusten arviointi. Siinä arvioidaan kokonaisvaltaisemmin vammaisen henkilön seksuaalisen itsemääräämisoikeuden toteutumista ja oikeutta vapaaehtoiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen. Nyt lakiesityksestä tämä löytyy lähinnä seksuaalisen hyväksikäytön yksityiskohtaisista perusteluista. 

Lopuksi Invalidiliitto painotti vielä YK:n vammaissopimuksen turvaamia vammaisten naisten ja tyttöjen oikeuksia, oikeussuojan saatavuutta sekä toimia, joilla puututaan lainsäädännöllä tehokkaasti vammaisten ihmisten hyväksikäyttöön ja heidän kokemaansa väkivaltaan, myös seksuaaliväkivaltaan.  

Rikoslain seksuaalirikossäännöksiä koskeva kokonaisuudistus on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden puolella. 

Lue Invalidiliiton kirjallinen lausunto (pdf). 

Lisätietoa: Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi       

Jaa sosiaalisessa mediassa