Kuvituskuva.
03.02.2022
YK:n vammaissopimus on otettava huomioon, kun suunnitellaan kansalaisten liikkumisympäristöä ja -palveluita. Esteetön liikenneympäristö on tärkeä liikenneturvallisuutta vahvistava ja yhdenvertaista liikkumista tukeva tekijä. Muun muassa nämä asiat Invalidiliitto nosti esiin lausunnossaan liikenneturvallisuusstrategiasta.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti hankkeen liikenneturvallisuusstrategian valmistelemiseksi syksyllä 2019. Valmistelun taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjaus liikenneturvallisuudesta. Liikenneturvallisuusstrategian tarkoituksena on toimia pitkän aikavälin strategisen ohjauksen välineenä.   

Invalidiliitto korosti lausunnossaan YK:n vammaissopimuksen kirjauksia, jotka ovat tärkeitä suunniteltaessa kansalaisten liikkumisympäristöä ja -palveluita. Invalidiliitossa nähdään esteetön liikenneympäristö yhdeksi liikenneturvallisuutta vahvistavaksi ja yhdenvertaista liikkumista tukevaksi tekijäksi.   

Liikenneturvallisuusstrategiassa on nostettu esiin turvallisuusviestintä.  

- Turvallisuusviestinnällä voidaan lisätä liikenteessä toimivien tahojen ja kansalaisten laajempaa ymmärrystä liikenteen haasteista. Sen avulla voidaan tuottaa tietoa myös eri tavoin liikenteessä liikkuvien erityisryhmien, kuten liikunta- ja toimimisesteisten ihmisten, vanhusten ja lasten tarpeista. Myös Invalidiliitto on vuosikymmeniä edistänyt eri toimenpitein liikenneturvallisuutta, jotta vakavia vammautumisia voitaisiin ennaltaehkäistä, Invalidiliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Saksanen sanoo.  

Liikenteen valvonta on tärkeä osa liikenneturvallisuutta. Invalidiliitolle on myös erityisen tärkeää, että vammaisten ihmisten liikkumispalveluihin, kuten turvavälineistön asianmukaiseen käyttöön ja kuntoon kohdennettaisiin valvontaa.     

Liikenne- ja viestintäviraston sekä Väyläviraston toteutettavaksi on kirjattu toimenpideohjelmaan esteettömien matkaketjujen pilottihankkeita.  

- Pilottihankkeilla voidaan konkretisoida aidot tilanteet matkaketjujen esteellisyydestä tai esteettömyydestä. Uskomme, että näillä voidaan löytää myös kehittämistarpeita ja ratkaisuja käytännön ongelmiin, Saksanen sanoo.  

Lue Invalidiliiton koko lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstrategiasta (pdf). 

Lue myös Invalidiliiton aiempi lausunto liikenne- ja viestintäministeriön liikenneturvallisuusstrategialuonnokseen.

Lisätietoa: Riitta Saksanen, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Invalidiliitto, riitta.saksanen@invalidiliitto.fi


 

Jaa sosiaalisessa mediassa