Lakikirjat ja minipyörätuoli. Kuvituskuva.
07.12.2020
Invalidiliitto lausui oikeusministeriölle ylimpien laillisuusvalvojien eli eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävien jaosta.

Lakiesitys ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jaosta on Invalidiliiton mielestä kannatettava ja tarpeellinen. Tämä joustavoittaa jatkossa ylimpien laillisuusvalvojien kanteluiden käsittelyä ja tarkastusten tekemistä.  

Invalidiliitto kannattaa myös sitä, että valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävinä ovat automaattisen päätöksenteon valvonta viranomaistoiminnassa ja ympäristöperusoikeuksien valvonta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Muutoksia lakiesitykseen 

  Invalidiliiton lakimies Henrik Gustafsson huomauttaa, että joitain muutoksia lakiesitykseen silti tarvitaan.  

- Pieni huomautus valtioneuvoston oikeuskanslerin toimivaltaan eli Ahvenanmaan osalta YK:n vammaissopimuksen toimeenpano kuuluisi pikemminkin eduskunnan oikeusasiamiehelle, koska sille on keskitetty vammaisyleissopimukseen liittyvät tehtävät. Tätä seikkaa ei lakiesityksessä ole otettu huomioon.  

Invalidiliitto huomauttaa, että poliisin ja esitutkintaan liittyvien ylimmän laillisuusvalvojan toimien rajauksia ei ole perusteltu miltään osin esityksessä. Vaikka eduskunnan oikeusasiamiehelle annetaan varsin laaja tehtävä valvoa poliisin toimintaa ja esitutkintaa, lakiin ollaan kirjaamassa rajausta, jossa tämä valvonta ei koske kuitenkaan esitutkinnan toimittamatta jättämistä, keskeyttämistä ja rajoittamista. 

- Kysymys kuuluu, miksi laillisuusvalvontaa ollaan rajaamassa siihen, että poliisi päätyykin lopettamaan esitutkinnan tai ei lainkaan käynnistä sitä. Eduskunnan oikeusasiamiehellä on jo varsin laaja oikeus käynnistää rikosoikeudellisia toimia omastakin aloitteestaan virkamiehiä vastaan, joten miksi tämä rajaus?  

Rajausta ei myöskään perustella millään tavalla. Vammaisten ihmisten kokema rikollisuus on muutenkin piiloon jäävää rikollisuutta, joten tuo rajaus heikentäisi haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeussuojaa.  

- On myös mahtavaa että, moniperustainen syrjintä mahtuu saman katon alle eduskunnan oikeusasiamiehen toimistoon. Tämä hyödyttää vammaisia saamelaisia, romaneita tai maahanmuuttajia, Gustafsson tiivistää. 

Lue koko Invalidiliiton lausunto oikeusministeriölle ylimpien laillisuusvalvojien eli eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävien jaosta (pdf).

Lisätietoa: Henrik Gustafsson, Invalidiliitto, lakimies, henrik.gustafsson@invalidiliitto.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa