Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 18.5.2016

Lausunto taksiliikenteen kuluttajahintojen korotusesityksestä

Lausunnot ja kannanotot 12.5.2016

Vetoomus esteettömyyden turvaamiseksi liikennepalveluissa

Lausunnot ja kannanotot 19.4.2016

Lausunto luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot ja kannanotot 15.4.2016

Lausunto rahapeliyhtiöiden yhdistämistä koskevasta hankkeesta

LAUSUNTO11.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriö Viite: Lausuntopyyntö STM074:00/2015 Asia: Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat asetusluonnokset liittyen rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen

Lausunnot ja kannanotot 5.4.2016

Lausunto omaishoidon ja perhehoidon lainsäädäntömuutoksista