Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 26.10.2021

Pyörätuolissa matkustavien ihmisten liikenneturvallisuus paranee

Invalidiliitto pitää erittäin tervetulleena, että pyörätuolissa matkustavien ihmisten kuljetuksissa tarvittavat erityisvälineet tulevat vihdoin määräaikaiskatsastuksen piiriin. Tällä parannetaan pyörätuolissa matkustavien ihmisten liikenneturvallisuutta. Invalidiliitto antoi lausunnon ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen määräysluonnoksesta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Lausunnot ja kannanotot 15.10.2021

Valtion talousarviossa huomioitava vammaiset ihmiset

Vammaisten ihmisten hyvinvointia on edistettävä määrätietoisesti oikea-aikaisia palveluita tarjoten ja tutkittua tietoa hyödyntäen. Tämä on Invalidiliiton kärkiviesti eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassa budjettilausunnossa.

Lausunnot ja kannanotot 14.10.2021

Vammaiset ihmiset huomioitava autojen hankintatukiratkaisuissa

Invalidiliitto esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että tulevaa ajoneuvon määräaikaista hankintatukijärjestelmää täydennettäisiin vamman perusteella myönnettävällä hankintatuella. Tämä lisäisi vammaisten ihmisten mahdollisuutta hankkia vähäpäästöinen tai päästötön auto. Auto on monelle vammaiselle ihmiselle tarpeellinen kulkuneuvo, joka varmistaa yhdenvertaisuuden ja itsenäisyyden.

Lausunnot ja kannanotot 5.10.2021

Harvinaislääkkeen kohderyhmän rajaus liian kapea

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) on antanut suosituksen Zolgensma-lääkkeen käytöstä SMA-taudin eli etenevän harvinaisen lihassairauden hoidossa. Lausunnossaan Invalidiliitto katsoo, että Palkon suositusta pitää vielä työstää.

Lausunnot ja kannanotot 28.9.2021

Esteettömyys huomioitava rakennushankkeissa

Invalidiliitto on esittänyt oikeusministeriölle, ympäristöministeriölle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle kannanoton, jossa liitto katsoo, että myönnettäessä avustuksia yleishyödyllisiin uudis- ja korjausrakennushankkeisiin on avustettavalta kohteelta edellytettävä esteettömyyden toteutumista.