Luontoreittien esteettömyyskartoitus

Luontoreittien esteettömyyskartoituksia on tärkeä tehdä, jotta tiedetään kuinka esteettömiä reitit ovat. Kartoitusten tuloksista on hyvä kertoa esimerkiksi kunnan nettisivuilla, jotta retkeilijä voi arvioida, soveltuuko kyseinen reitti juuri itselle ja tarvitseeko hän avustajan tai apuvälineitä mukaan.

Esteettömät luontoreitit ovat kunnille kilpailuetu esimerkiksi matkailualalla. Esteettömyyskeskus ESKE on koonnut luontoliikunnan kartoituslomakkeet ja oppaan kartoittajille. Materiaali on kaikkien vapaasti käytettävissä.

ESKE teki vuoden 2014 aikana luontoreittien esteettömyyskartoituslomakkeet ja niihin liittyvät kriteerit sekä oppaan kartoittajalle. Projekti tehtiin Helsingin kaupungin toimeksiannosta.

Kartoitusmenetelmä ja kriteeristö pohjautuvat Invalidiliiton ESKEH-projektissa vuosina 2007–2009 kehitettyyn kartoitusmenetelmään. Kartoituslomakkeita on 21 kappaletta ja ne ovat samassa excel-taulukossa.

Kartoittajan opas antaa käytännön ohjeita luontoreittien kartoittajalle. Oppaan lopussa on selitetty joitakin luontoreittien kartoittamiseen liittyviä termejä.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa