Nuuksion esteettömän luontopolun Maahisenkierroksen opaskyltti.

Luontoreittien esteettömyyskartoitus

Luontoreittien esteettömyyskartoituksia on tärkeä tehdä, jotta tiedetään kuinka esteettömiä reitit ovat. Kartoitusten tuloksista on hyvä kertoa esimerkiksi kunnan nettisivuilla, jotta retkeilijä voi arvioida, soveltuuko kyseinen reitti hänelle.

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE teki vuonna 2014 Luonto-ESKEH -projektissa Helsingin kaupungin toimeksiannosta luontoreittien esteettömyyskartoituslomakkeet ja niihin liittyvät kriteerit sekä oppaan luontokohteiden esteettömyyden kartoittajalle. Luontokohteiden kartoitus pohjautuu rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoittamiseen kehitettyyn ESKEH-menetelmään. 

Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta VAUn Esteetön eräpolku-hankkeessa 2018 täydennettiin Luonto ESKEH-lomakkeita Invalidiliiton ja Metsähallituksen kanssa sekä laadittiin Eräpolku-kartoituslomakkeet pitkiä luontoreittejä varten. Lomakkeet auttavat retkeilyreittien ominaisuuksien dokumentoinnissa ja niistä tiedottamisessa. Etukäteen saatava tieto on tärkeää, jotta retkeä suunnitteleva saa tarvitsemansa tiedot kohteesta ja voi sen perusteella arvioida soveltuuko se hänelle. Esteetön eräpolku -hanketta toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa