Piirretty tietokoneruutu jonka ympärillä ihminen pienemmän tietokoneen ääressä, toinen ihminen näyttää karttakepillä piirakkaakuviota, neljä ihmistä asettavat paloja yhteen ja alareunassa taskulaskin, kolikoita ja vanhanaikainen helmitaulu jonka ääressä ihmisiä läppäreiden kanssa.

Kilta-medlemsregister

Enligt föreningslagen är det obligatoriskt för föreningen att ha medlemsförteckning, och föreningen kan göra det också via medlemsregister Kilta. Förbundet erbjuder medlemsföreningar möjlighet att använda Kilta gratis.

Invalidförbundets medlemsregister Kilta för att underlätta föreningens vardag

Invalidförbundet upprätthåller medlemsregister Kilta för organisationsförsäkringen, röstberättigad av förbundsvalet och adressregister av IT-lehti. Kilta kan underlätta också föreningens vardag, spara föreningens pengar och natur. Det är också lättare när föreningen upprätthåller all information i Kilta och behöver inte ha sitt eget register och rapportera och kolla förbundets listor.

Med hjälp av Kilta är det lätt att nå föreningens medlemskår och sända meddelanden och information om aktuella frågor i föreningen. Dessutom är det möjligt att rikta in e-post till olika målgrupper eller franska olika rapporter som berättar om föreningens medlemssituation.

Elektroniska medlemsansökningar, som kommer in i Kilta via webbsidorna, sparar papper. Om föreningens Kilta-användare matar in uppgifter om den nya medlemmen på basis av medlemsansökan i pappersform direkt i Kilta, behöver inte en kopia av ansökan sändas till förbundet. På detta sätt kan föreningen spara papper och postavgifter.

I Kilta-registret används automatisk uppdatering av adresser. I praktiken fungerar det så att ändrade adressuppgifter och information om avlidna personer från Posten uppdateras direkt i Kilta-registret en gång i veckan. Avlidna registreras automatiskt som passiva och deras medlemskap och förtroendeuppgifter avslutas. Så posten till medlemmar borde alltid ha rätt adress.

Välja föreningens Kilta-användare i styrelsemöte

Föreningarna har möjlighet att ta i bruk avgiftsfria Kilta användarna (max 2/förening). Styrelsen måste bestämma användarna på styrelsemötet och sända protokollsutdrag av vilket framgår föreningens utsedda Kilta-användare. Användarna fyller i Kilta registrets användaravtal, varav ett blir i föreningen och ett sänds till förbundet tillsammans med protokollsutdraget.

Närmare information på adressen jasenasiat@invalidiliitto eller via telefon av organisationsexpert som ansvar av svenska region.

Föreningens uppgifter i Kilta

  • godkänner elektroniska medlemsansökningar some kommer in via webbsidorna
  • matar in i medlemsregistret uppgifter om nya medlemmar som skickats in som pappersversion
  • avslutar medlemskapet för personer som har utträtt ur föreningen
  • utesluter regelbundet medlemmar som inte har betalat sin medlemsavgift i enlighet med föreningens stadgar
  • uppdaterar information om styrelsens medlemmar
  • sänder meddelanden till medlemmar om aktuellt i föreningen

Läs också om Invalidförbundets medlemsfaktureringservice i sidan om tjänster

Jaa sosiaalisessa mediassa