Keltaisella pohjalla lukee nuorten näköistä tekemistä, ympärillä kuvitusaiheita
Yhdistysten nuorten toiminnan opas on koostettu Parasta nuori -hankkeesta saatujen kokemusten sekä yhdistyksille tehdyn kyselyn perusteella. Oppaan tavoitteena on antaa vinkkejä yhdistyksille nuorten vapaa-ajan toimintaan. Sivulta löytyy myös materiaalia yhdistysten viestintään.

OLVI-säätiön rahoittamassa 1,5 vuoden mittaisessa Parasta nuori -toiminnassa tavoitteena oli vahvistaa nuorten osallisuutta ja vähentää syrjäytymisriskiä. Aiemmin OLVI-säätiön tuella tehty valtakunnallinen selvitys (v. 2018 - 2019) osoitti, että liikkumisrajoitteisilla nuorilla on muita ikäisiään suurempi riski syrjäytyä, ja he olivat tyytymättömämpiä elämäänsä. Parasta nuori -toiminnassa nuoret saivat itse päättää, mitä haluavat tehdä. Pohjois-Savon alueella toimivassa hankkeessa etsittiin fyysisesti vammaisia tai toimintaesteisiä nuoria omannäköisen toiminnan pariin. Toimintaa ei suunniteltu etukäteen, vaan se mietittiin ja kehitettiin yhdessä nuorten kanssa. Parasta nuori -toiminnassa haettiin myös uudenlaisia tapoja löytää nuoria toiminnan pariin mm. digitaalisten kanavien kautta. Hanke toteutettiin vuosina 2020 - 2021.

Tämä opas on koostettu hankkeesta saatujen kokemusten sekä yhdistyksille tehdyn kyselyn perusteella. Oppaan tavoitteena on antaa vinkkejä yhdistyksille nuorten vapaa-ajan toimintaan.

Oppaan ensimmäisessä osiossa käsitellään yhdistysten ja nuorten yhteyttä, nuorten tavoittamista, viestinnän merkitystä ja yhteistyön mahdollisuuksia. Toisessa osassa käydään läpi toiminnan järjestämiseen liittyviä käytännön asioita, puhutaan toiminnan vetäjästä ja annetaan ehdotuksia toimintaan niin kasvokkain kuin etänä.


Toivottavasti oppaasta on apua teidän yhdistyksellenne!

  

Jaa sosiaalisessa mediassa