Palvelu- ja tuetun asumisen wc- ja pesutila.
Palveluasumiseen ja liikkumis- ja toimimisesteisten tuettuun asumiseen tarkoitettujen asuntojen wc- ja pesutiloissa on väljempi mitoitus kuin tavallisten asuntojen esteettömissä wc- ja pesutiloissa. Riittävän suuri tila helpottaa avustamista sekä toimimista erilaisten pyörällisten apuvälineiden ja nostolaitteiden avulla. Joskus avustamistilanteet vaativat kahta avustajaa. Säilytystilojen määrä, laitteiden, ja varusteiden ominaisuudet määräytyvät kohteen asukkaiden tarpeiden perusteella. Esimerkiksi jos wc- ja pesutilassa käytetään laveria tai henkilönosturia, huomioidaan niiden käytön vaatima tila suunnittelussa.

Wc- ja pesutila varustetaan niin, että se soveltuu asukkaan käyttöön ja vastaa hänen yksilöllisiä tarpeita. Hyvin suunnitellut wc- ja peseytymistilat lisäävät asukkaiden omatoimisuutta ja vähentävät avustamisen tarvetta. Esimerkiksi korkeussäädettävät kalusteet, riittävä laskutila ja säilytystilojen määrä sekä hyvä valaistus parantavat palvelutalojen wc- ja peseytymistilojen käytettävyyttä niin asukkaiden kuin hoitohenkilökunnankin kannalta.

Asuntojen lisäksi esteettömät wc-tilat sijoitetaan rakennuksen yhteistiloihin, joissa ne ovat sekä asukkaiden että vierailijoiden käytössä. Myös yhteisten sauna- ja peseytymistilojen yhteyteen sijoitetaan esteettömät wc-tilat. Wc-tilaa ei pidä sijoittaa puku- tai peseytymistilojen ulkopuolelle, koska sen käyttö kesken saunomisen on hankalaa. Näissä wc-tiloissa noudatetaan yleisen esteettömän wc-tilan ohjeita.

Ovi ja kynnys

 • Oven kulkuaukon vapaa leveys on vähintään 850 mm. Vapaalla leveydellä tarkoitetaan kulkuaukon todellista leveyttä avatun ovilevyn kohdalla.
Kuva
Ovesta pyörätuolilla kulkemiseen tarvittavan tilan mitoitusohje.
Ovesta pyörätuolilla kulkemiseen tarvittavan tilan mitoitusohje.

 

 • Oviaukon mitoituksessa otetaan huomioon kulkuaukkoon kääntymiseen tarvittava tila. Ovesta pyörätuolilla kulkemiseen tarvittavan tilan mitoitusohjeena on oviaukon vapaan leveyden ja oven edessä olevan vapaan tilan leveyden summaa, joka on vähintään 2300 mm.
 • Oven aukeavalla puolelle on 400 mm leveä vapaa kalustamaton tila, jotta pyörätuolin tai rollaattorin käyttäjä pystyy avaamaan oven. Vapaa tila tarvitaan sekä tilaan mentäessä että sieltä poistuttaessa (kuva alla).
Kuva
Oven aukeavalle puolella on 400 mm leveä vapaa kalustamaton tila.
 • Esteettömässä ovessa ei ole kynnystä eikä muutakaan tasoeroa. Mikäli oveen joudutaan tekemään kynnys, se on enintään 20 mm korkea ja viistottu, joustava tai kokoon painuva, jotta se on mahdollista ylittää pyörällisillä apuvälineillä.

Kuva
Tavallisen kynnyksen voi korvata esimerkiksi kokoon painuvalla kumikynnyksellä.

Tavallisen kynnyksen voi korvata esimerkiksi kokoon painuvalla kumikynnyksellä, jonka pystyy ylittämään rollaattorilla tai pyörätuolilla. 15 mm:ä korkea kynnys estää veden kulkeutumisen
wc- ja pesutilasta muihin tiloihin.

 • Esteettömän tilan ovi varustetaan lukolla, joka on helppo avata ja lukita myös vain yhdellä kädellä. Lukitus on avattavissa ulkopuolelta, jotta tilan käyttäjää voidaan auttaa tarvittaessa.
 • Oven rakenteen tulee olla sellainen, että siihen pystytään tarvittaessa kiinnittämään vaakasuuntainen vedin, joka helpottaa pyörätuolin käyttäjää ovesta kulkemisessa. 600 mm pitkä vedin kiinnitetään 800 mm:n korkeudelle lattiapiinasta ja saranapuolelta alkaen.

 

 • Esteettömissä ovissa ei käytetä ovensuljinta. Paloturvallisuuden varmistamiseksi joissakin tapauksissa vaaditaan ovensuljin. Silloin on hyvä asentaa oviin helposti käytettävä oven avaamis- ja sulkemisjärjestelmä. Oven avaamisvoima saa olla enintään 10 Newtonia.
 • Sähköisesti avautuvan ja lukkiutuvan oven avauspainike sijoitetaan oven aukeavalle puolelle 900–1100 mm korkeudelle lattiasta. Painike on muotoiltu niin, että sitä voi painaa myös kyynärpäällä. Sähköisesti avattavan ovi pysyy auki 25 sekuntia, jotta siitä ehtii kulkea hitaastikin liikkuen.
Kuva
Esimerkkejä sähköisesti avautuvan wc- ja pesutilan oven avauspainikkeista, jotka voi avata myös kyynärpäällä.
Esimerkkejä sähköisesti avautuvan wc- ja pesutilan oven avauspainikkeista, jotka voi avata myös kyynärpäällä.

 

 • Sähköisesti avautuvien ja sulkeutuvien ovien yhteydessä varmistetaan, että tieto oven sulkeutumisesta ja lukkoon menosta välittyy moniaistisesti kaikille käyttäjille.

Kuva
Wc- ja pesutilan ovena voi käyttää liukuovea.
Wc- ja pesutilan ovena voi käyttää liukuovea. Liukuovien avulla voidaan eliminoida kääntyvästä ovesta aiheutuva törmäysvaara.

 

Kuva
Liukuoven yhteydessä toimiva ratkaisu on oviaukon levyinen kynnyskaivo.

Liukuoven yhteydessä toimiva ratkaisu on oviaukon levyinen kynnyskaivo. Kynnyskaivoa
voidaan käyttää myös kääntyvien ovien yhteydessä.

Tilan mitoitus ja wc-istuin

 • Tilassa on halkaisijaltaan vähintään 1500 mm kiinteistä kalusteista vapaata tilaa, jotta siellä mahtuu toimimaan myös pyörällisten apuvälineiden ja avustajan kanssa. Halkaisijaltaan vähintään 1500 mm vapaalla tilalla tarkoitetaan vapaata tilaa 2 metrin korkeuteen saakka.
 • Wc-istuin sijoitetaan siten, että ainakin sen toiselle puolelle jää vähintään 800 mm vapaata tilaa pyörätuolista siirtymistä tai siirtymisessä avustamista varten. Suositeltavaa on, että wc-istuimen molemmilla puolilla on vähintään 800 mm vapaata tilaa. Vapaa tila mitataan alas lasketusta wc-istuimen käsituesta viereiseen seinään tai muuhun kiinteään esteeseen.
 • Wc-istuimen vieressä oleva 800 mm leveä vapaa tila ulottuu 200-300 mm wc-istuimen takalinjasta seinään, jotta sivuttaissiirtyminen pyörätuolista wc-istuimelle onnistuu eivätkä ylöspäin kääntyvät käsituet ole siirtymisen esteenä. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi asentamalla tavallinen wc-istuin 200–300 mm irti seinästä.
 • Wc-istuimen käsituet kiinnitetään seinään wc-istuimen taakse sen molemmin puolin. Käsituet eivät saa ylös käännettyinä pienentää wc-istuimelle siirtymiseen tarvittavaa tilaa. Käsitukien on hyvä ulottua wc-istuimen etureunan ohitse. Niiden suositeltu väli keskeltä keskelle 600 mm. Mikäli käsituet eivät ole korkeussäädettävät, niiden suositeltu asennuskorkeus on 750–800 mm wc-istuimen korkeudesta riippuen.
Kuva
Esimerkki wc- istuimen käsituesta, jossa on tukijalkaa, joka kääntyy käsituen kanssa ylös.
Esimerkki wc- istuimen käsituesta, jossa on tukijalkaa, joka kääntyy käsituen kanssa ylös.

 

 • Tilassa tarvittavien säilytystilojen määrä, laitteiden, ja varusteiden ominaisuudet määräytyvät kohteen asukkaiden tarpeiden perusteella.

 • Mikäli wc- ja pesutilassa käytetään laveria, huomioidaan sen käytön vaatima tila suunnittelussa. Laverin leveys on 600–700 mm ja pituus 2100 mm. Siirtyminen laveriin tapahtuu yleensä sängystä, joten kulkureitin ja oviaukon mitoituksessa huomioidaan laverin kääntyminen tilaan vaakatasossa.

 • Wc- ja pesutilassa voidaan käyttää apuvälineenä kattonosturia tai liikuteltavaa nosturia. Laitteiden ominaisuudet vaikuttavat tarvittavan tilan kokoon ja tarkat tilalle asetettavat vaatimukset on hyvä tarkistaa laitteiden toimittajilta.

 • Wc-istuimen suositeltu istuinkorkeus on 450-480 mm. Tärkeää on, että wc-istuimen korkeus voidaan säätää asukkaalle sopivaksi esimerkiksi korkeussäädettävän wc-istuimen tai istuinrenkaan korotusosan avulla.

 • Wc-paperiteline ja käsisuihku sijoitetaan wc-istuimesta etuviistoon ja siten, että niihin yltää helposti ja käsisuihkun veden virtauksen saa avattua wc-istuimella istuen.

Muut kalusteet ja varusteet

 • Seinärakenteet suunnitellaan sellaisiksi, että käsijohteita ja tukikahvoja voidaan lisätä tarvittaessa.

 • Käsienpesualtaan eteen varataan vähintään 1200 mm x 1200 mm vapaa tila.

 • Käsienpesualtaan alla oleva vapaa polvitila mahdollistaa altaan käytön myös pyörätuolista käsin. Suositellut polvitilan mitat ovat, leveys 800 mm, korkeus 670 mm ja syvyys 600 mm.

 • Altaan kiinnityksineen tulee kestää vähintään 150 kilon paino altaaseen tukeuduttaessa. Käsienpesualtaan asennuskorkeuden vaihteluväli on 800-950 mm.

Kuva
Sähköisesti korkeussäädettävä pesuallas.

Sähköisesti korkeussäädettävän pesualtaan avulla on mahdollista saada sopiva
altaan korkeus eri käyttäjille. Allas nousee ja laskee kevyesti nappia painamalla.

 • Pesualtaan on hyvä olla korkeussäädettävä.

 • Pesualtaan vieressä on tarvikkeille laskutilaa.

 • Saippua-annostelijan ja käsipyyhetelineen sijoituksessa huomioidaan, että niitä yltää käyttämään pyörätuolista. Sopiva käyttökorkeus on 900 mm. Saippua-annostelija, hana ja käsipyyheteline ovat helppokäyttöisiä ja niitä voi käyttää yhdellä kädellä.

Kuva
Kosketusvapaa hana on hygieeninen ratkaisu.
Kosketusvapaa hana on hygieeninen ratkaisu.
 • Käsienpesualtaan yläpuolella oleva peili suositellaan sijoitettavaksi 800- 900 mm:n korkeudelle lattiasta riippuen altaan asennuskorkeudesta. Peilin yläreunan suositeltu korkeus on 1800-2000 mm lattiasta.
 • Säilytyskalusteita tulee olla riittävästi sekä asukkaan tavaroiden, että hoitotilanteissa tarvittavien tavaroiden säilyttämistä varten.
 • Valokytkimet ja pistorasiat sijoitetaan 900 mm korkeudelle lattiapinnasta. Liiketunnistimella toimiva valaistus on turvallinen ja helpottaa itsenäistä toimimista.
 • Vaatekoukkuja asennetaan eri korkeuksille. Pyörätuolin käyttäjälle sopiva vaatekoukkujen sijoituskorkeus on 1000-1200 mm.
 • Seinään kiinnitetään keppiteline, jonka luota pääsee turvallisesti siirtymään wc-istuimelle ja käsienpesualtaan ääreen tilassa olevien käsijohteiden ja tukikahvojen avulla.
Kuva
Esimerkki seinään kiinnitettävästä keppitelineestä.

Esimerkki seinään kiinnitettävästä keppitelineestä, jonka luota pääsee turvallisesti siirtymään
wc-istuimelle ja käsienpesualtaan ääreen käsijohteiden ja tukikahvojen avulla. 

 • Irtokalusteille varataan paikat liikkumiseen ja siirtymiseen tarvittavaan vapaan tilan ulkopuolelta, jotta ne eivät aiheuta wc-tilan käyttäjille törmäys- tai kompastumisvaaraa.
 • Suihkutilan seinissä on tukikaiteet 900 mm:n korkeudella.
 • Suihkutilassa ei käytetä suihkukaappeja tai -altaita, koska ne estävät liikkumisen pyörällisillä apuvälineillä tilassa.
Kuva
Esimerkki wc- ja pesutilasta, jossa suihku on erotettu taittuvilla ja kääntyvillä suihkuseinillä.
Esimerkki wc- ja pesutilasta, jossa suihku on erotettu taittuvilla ja kääntyvillä suihkuseinillä.

 

 • Hyvä ratkaisu on, jos suihkutanko kestää siihen tukeutumisen.
 • Seinään kiinnitettävä suihkuistuin asennetaan suihkun viereiselle seinälle noin 500 mm:n korkeudelle lattiasta. Suihkuistuimeen voidaan asentaa tarvittaessa käsituet.
Kuva
Esimerkki korkeussäädettävästä ja seinälle kääntyvästä suihkuistuimesta, johon voidaan lisätä korkeussäädettävät käsinojat.
Esimerkki korkeussäädettävästä ja seinälle kääntyvästä suihkuistuimesta, johon voidaan lisätä korkeussäädettävät käsinojat.

 

 • Pyyhekoukut sijoitetaan suihkutilan viereen kahdelle eri korkeudelle 1000 mm ja 1600 mm.

Lattia

 • Wc-tilan lattiapinta on tasainen ja märkänäkin luistamaton.

 • Kallistus lattiakaivoa kohti on vähintään 1:100, jotta veden virtaaminen lattiapinnalta kaivoon saadaan varmistettua. Lattian enimmäiskaltevuus on 1:50.

 • Muovimatossa tai lattialaatoissa on liukkauden estävä pinta, joka on tarkoitettu kosteisiin tiloihin. Nastapintaiset keraamiset laatat eivät sovellu liikkumisesteisille, koska niihin kertyvä vesi aiheuttaa liukastumisvaaraa.

 • Lattialämmitys on suositeltava. Sen avulla wc- ja pesutilassa pysyy sopiva lämpötila ja lattiapinta kuivuu suihkun käytön jälkeen nopeasti.

Kuva
Seinän viereen asennettavan reunakaivon avulla wc-tilan lattian kaato voidaan tehdä yhteen suuntaan kaivoa kohti.

Seinän viereen asennettavan reunakaivon avulla wc-tilan lattian kaato voidaan tehdä yhteen suuntaan kaivoa kohti. Lattiakaivon näkyviin jäävät osat voidaan sovittaa materiaaliltaan ja väriltään tilan pintaväreihin sopiviksi.

Tilan hahmotettavuus ja valaistus

 • Esteetön wc- ja pesutila on helppo hahmottaa, jos lattia erottuu hyvin seinän alareunasta ja kalusteet sekä varusteet erottuvat hyvin tummuuskontrastiltaan lattiasta ja seinäpinnoista.

 • Valokatkaisimet ja hälytyspainikkeet ja -narut valitaan siten, että ne erottuvat tummuuskontrastiltaan taustasta.

 • Wc- ja pesutilan valaistusvoimakkuudeksi suositellaan vähintään 200 luksia. Mikäli pesuhuoneessa tehdään hoitotoimenpiteitä, suositus on vähintään 300 luksia.

 • Valaistus on tasainen, ei aiheuta häikäistymistä eikä tilaan synny tummia katvealueita.

 • Valaistus ei häikäise esimerkiksi pesulaverilla olevaa henkilöä.

 • Mikäli tilassa käytetään liiketunnistimella toimivaa valaistusta, se on oltava riittävän herkkä ja reagoitava eri tasoissa tapahtuvaan liikkeeseen.

Hälytysjärjestelmä

 • Palveluasumisen ja tuetun asumisen asunnoissa tarvitaan wc- ja pesutiloissa turvahälytys, joka yhdistetään rakennuksessa olevaan valvontajärjestelmään.

 • Hälytys tulee voida tehdä sekä istuimelta että lattialta. Esimerkiksi katosta roikkuvan hälytysnarun lisäksi lattianrajassa noin 200 mm:n korkeudella kiertää myös vaakasuuntainen naru, josta voi hälyttää apua.

 • Hälytyksen palautuspainike tulee sijoittaa helposti saavutettavalle korkeudelle (900–1100 mm lattiapinnasta), jotta mahdolliset virhehälytykset saadaan kuitattua.

 • Hälytyksen perille menosta on hyvä saada tieto sekä valo- että äänisignaalilla.

 • Mahdollisista ulkopuolelta tulevista vaaratilanteista, kuten esimerkiksi tulipalosta, tulisi hälytyksen sekä näkyä että kuulua wc-tilassa.

 

Lisätietoja

Esteetön wc- ja pesutilaopas, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE. 2018

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä 2018.

Esteetön rakennus ja ympäristö Rakennustieto 2019

RT 103141 Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö. Rakennustieto 2019

RT 93-1134 Vanhusten palveluasuminen. Rakennustieto 2013

Vaikeasti kehitysvammaisten henkilöiden asuntojen ja asuinympäristöjen suunnitteluopas, ARA Raportteja 1/2014

Jaa sosiaalisessa mediassa