Pianon koskettimet. Kuvituskuva.
Soittavat ja toipuvat aivot: Musiikkiterapia nuorten aivovammojen laaja-alaisessa kuntoutuksessa

Soittavat ja toipuvat aivot -hankkeen tavoitteena on selvittää, voidaanko soittopohjaisella neurologisella musiikkiterapialla edistää traumaattisen aivovamman saaneiden nuorten ja aikuisten

  1. kognitiivisten toimintojen, kuten toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja muistin, kuntoutumista, 
  2. emotionaalista sopeutumista, mielialaa ja elämänlaatua,
  3. motoristen toimintojen, kuten käden liikkeiden koordinoinnin ja nopeuden, kuntoutumista sekä
  4. aivojen toiminnassa ja rakenteessa kuntoutumisen myötä tapahtuvia neuroplastisia muutoksia. Lisäksi hankkeessa tutkitaan,
  5. onko kuntoutujien musiikkiterapiasta hyötyä myös heidän lähiomaistensa psyykkiselle hyvinvoinnille ja jaksamiselle. Näiden kuntoutustavoitteiden ohella hankkeessa pyritään selvittämään yleisemmin myös,
  6. miten kuntoutujien kognitiiviset, emotionaaliset, motoriset ja sosiaaliset vaikeudet ovat yhteydessä sekä toisiinsa että aivojen neuropatologisiin muutoksiin vamman jälkeen ja
  7. millaisia neuroplastisia muutoksia aivoissa tapahtuu vammasta toipumisen myötä ja mikä niiden rooli on kuntoutumisessa. 


Tutkimukseen rekrytoidaan yhteensä 60 aivovammakuntoutujaa HUS:n Aivovammapoliklinikalta, Validia Kuntoutus Helsingistä ja Lohjan sairaalan Neurologian klinikalta. Lisäksi tutkimukseen pyydetään osallistumaan kuntoutujien lähiomaisia (N = 60, vanhempia, puolisoita tai sisaruksia), jotka toimivat vastaajina tutkimuksen kyselylomakeosiossa. Tutkimus on satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, jossa käytetään ns. odottavan kontrolliryhmän mallia (cross-over randomized controlled trial, RCT) ja seurataan kuntoutujien toipumista yhteensä 18 kuukauden ajan. 

Vastuututkija, dosentti Teppo Särkämö/ Helsingin yo. Sähköposti: etunimi.sukunimi@helsinki.fi.

Hankkeen julkaisuja:

Ala-Kauhaluoma K, Särkämö T, Koskinen S. Miten toiminnanohjausta tulisi arvioida aivovamman jälkeen? Katsaus keskeisiin psykologisiin kyselymittareihin. Kuntoutus 2014:37(4);20-35.