piirroskuva vammaisista joita kiusataan. kuvituskuva.
Mitä syrjintä on? Mitä on häirintä? Miten syrjintään pitäisi puuttua?

Alla olevista linkeistä löydät lisätietoa 


Suomen perustuslaki, yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki kieltävät syrjinnän. Ketään ei saa syrjiä etnisen alkuperän, iän, kansallisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muuhun henkilöön liittyvän syyn vuoksi. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää.

Mitä syrjintä on?
Mitä on häirintä?
Mitä on seksuaalinen häirintä?

Syrjintään puuttuminen.

 

kuvituskuva.
Jaa sosiaalisessa mediassa