kuvituskuva.
Vuosittaisesta ajoneuvoverosta on mahdollista saada vapautus liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen perusteella tai jos auton rekisteritodistuksessa on merkintä autoverolain 26 § tarkoitetusta autoveron palautuksesta.

Vapautus ajoneuvoveron perusverosta myönnetään

  • henkilölle, jolle on myönnetty tieliikennelain 39 §:ssä tarkoitettu liikkumisesteisen pysäköintitunnus (10.8.2018/738) eli entinen vammaisen pysäköintilupa
  • henkilölle, joka kuljettaa vammaista ja jolle on myönnetty ensimmäisessä kohdassa mainittu lupa
  • henkilölle, jolle on myönnetty autoveron palautus autoverolain 26 §:n perusteella vapautus oman tai perheenjäsenen sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan vuoksi. Tämän myöntää Verohallinto, erillistä hakemusta ei tarvitse toimittaa Traficomiin.

Vapautus myönnetään henkilölle, joka on ajoneuvosta verovelvollinen. Vammainen henkilö voi saada vapautuksen vain ajoneuvoveron perusverosta ja vain yhdestä autosta kerrallaan. Dieselkäyttöisestä ajoneuvosta on maksettava ajoneuvoveron käyttövoimaveroa.

Ajoneuvoveroa maksetaan henkilö-, paketti- ja eräistä erikoisautoista. Ajoneuvoveroa maksetaan päiväkohtaisesti kunkin henkilön omalta hallinta- tai omistusajalta. Ajoneuvoverolain mukaan auton verokausi on 12 kuukauden jakso, joka alkaa silloin, kun auto ensi- tai uudelleenrekisteröidään tai henkilö ostaa auton tai kun auto muuttuu muista syistä verolliseksi.

Vammaisen henkilön ei tarvitse itse omistaa ajoneuvoa, josta vapautus myönnetään. Haettaessa vapautusta ajoneuvoveron perusverosta liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen (entisen vammaisen pysäköintiluvan) perusteella, on hakijana oltava rekisteriin merkitty ajoneuvon omistaja tai haltija.

Voit hakea ajoneuvoverovapautusta

  1. sähköisesti. Sähköinen asiointi löytyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivun lopussa.
  2. kirjallisesti Traficomin lomakkeella.
  3. vapaamuotoisella hakemuksella, jossa tulee ilmoittaa sen vammaisen henkilön nimi, joka ajoneuvoa käyttää tai jota ajoneuvolla kuljetetaan sekä hänen henkilötunnuksensa. Hakemukseen on liitettävä joko kopiot pysäköintiluvan molemmista puolista tai mahdollisesta autoveronpalautuspäätöksestä.

Kirjalliset ja vapaamuotoiset hakemukset tulee postittaa liitteineen osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom  PL 320, 00059 TRAFICOM tai sähköpostitse kirjaamo@traficom.fi

Lue lisää ajoneuvoveron perusveron vapautuksesta Traficomin sivuilta.

Vapautus verosta on voimassa myös seuraavina verokausina, kunnes vapautuksen perusteet päättyvät. Vapautuksen saajalle lähetetään verokausittain tieto vapautuksesta ja sen päättymisestä.

Vapautusta verosta voi hakea myös takautuvasti. Takautuvat hakemukset käsitellään aina tapauskohtaisesti.

Hakemuksen vireille tulosta huolimatta ajoneuvovero on maksettava eräpäivänä. Jos hakemus hyväksytään, maksettu vero palautetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Vapautusta on haettava uudelleen kirjallisesti aina autoa vaihdettaessa, jos verovelvollinen vaihtuu. Jos pysäköintiluvan voimassaoloaika on päättynyt, lupa on uusittava ja vapautusta haettava uudelleen. Sen voi hakea samassa yhteydessä liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen kanssa. 

Käyttövoimaverosta ei voi saada vapautusta

Vammaisten henkilöiden on maksettava vuotuinen käyttövoimavero dieselkäyttöisestä ajoneuvosta eli käyttövoimaverosta ei voi saada vapautusta.

Ajoneuvoverolaki kattaa perusteiltaan kaksi eri verolajia ajoneuvoveron perusveron ja käyttövoimaveron (entinen dieselvero).

Verovapaus koskee kaikkia perusveron kohteena olevia ajoneuvoryhmiä. Vammaisen käytössä olevasta henkilöautosta ei siten kanneta perusveroa myöskään silloin, kun kysymyksessä on dieselkäyttöinen henkilö- tai pakettiauto.

Auton hintaan sisältyviä muita veroja kuten tullia, arvonlisäveroa tai käyttövoimaveroa (dieselvero) ei palauteta.

Jaa sosiaalisessa mediassa