Tanssitunnilla. Kuvituskuva.
Tutkimuksessa selvitetään tanssipohjaisen kuntoutuksen soveltuvuutta ja vaikuttavuutta vaikea-asteisen aivovamman saaneiden nuorten aikuisten motoriseen, kognitiiviseen ja emotionaaliseen kuntoutumiseen. Kyseessä on pilottitutkimus, jonka avulla pyritään saamaan alustavaa tietoa kuntoutuksen soveltuvuudesta ko. kohderyhmälle ja jonka pohjalta voidaan myöhemmin toteuttaa laajempi kliininen vaikuttavuustutkimus.

Tutkimukseen rekrytoitiin yhteensä 12 aivovammakuntoutujaa, joita seurataan 6 kk:n ajan. Rekrytoinnin toteutti yhteistyössä Validia Kuntoutus Helsinki ja Helsingin yliopisto. Kuntoutujat satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen ryhmä sai ensimmäisen 3 kk:n ajan tavanomaisen hoidon ja kuntoutuksen lisäksi tanssikuntoutusta kolmesti viikossa ja toinen ryhmä sai ainoastaan tavanomaista hoitoa ja kuntoutusta. Toisen 3 kk jakson aikana interventiot toteutettiin päinvastoin. 

Kaikille kuntoutujille tehtiin neuropsykologiset testit, kyselylomakkeet, motoriset testit sekä ns. liikekaappaustutkimus (motion capture) kolmesti: ennen intervention alkua (lähtötaso), 3 kk:n kuluttua (ensimmäisen jakson jälkeen) ja 6 kk:n kuluttua (toisen jakson jälkeen). Lisäksi kuntoutujilta ja heidän omaisiltaan kerättiin haastatteluilla ja kyselylomakkeilla laadullista palautetta tanssikuntoutuksen vaikuttavuudesta kuntoutusjakson päätteeksi. Tutkimus on raportointivaiheessa.

Vastuututkija, psykologian tohtori, yliopistolehtori Sanna Koskinen/ Helsingin yo. Sähköposti: etunimi.sukunimi@helsinki.fi.

Hankkeen julkaisuja:

Koskinen S, Särkämö T, Kullberg-Turtiainen M, Forsbom M-B, Molander K, Huttula L, Turtiainen P, Sarajuuri, J, Rantanen P, Tervaniemi M, Hokkanen L. Tanssikuntoutus – uusia tuulia aivovammakuntoutuksessa. Fysioterapia 2015:62(7);4–11.