Onklo sinulla alaraaja-amputaatio ja haluat ylläpitää ja kehittää toimintakykyäsi proteesinkäyttäjnä.
Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen arjessaan.

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Tavoitteena on myös lisätä alaraaja-amputoidun henkilön osaamista ja valmiuksia toimia ja liikkua proteesinsa kanssa. Läheiset oppivat kuinka he voivat huomioida ja tukea amputoidun henkilön omatoimista arjessa selviytymistä. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.

Kurssin toteutuksesta vastaa Masku neurologisen Kuntoutuskeskuksen moniammatillinen työryhmä, josta on nimetty kaksi vastuuohjaajaa.

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on alaraajaproteesi ja he tarvitsevat apua arkisissa päivittäisissä toiminnoissaan. Kurssille voi osallistua myös läheinen. 

 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa