Elämää selkäydinvamman kanssa -kurssi on tarkoitettu nimensä mukaisesti henkilöille, joiden selkäydinvamma vaikuttaa huomattavasti arjessa pärjäämiseen. Kurssin tarkoitus on löytää yhdessä vertaisten ja ammattilaisten kanssa uusia keinoja kuinka arjen haasteiden kanssa voi tulla toimeen.

Kurssi on tarkoitettu selkäydinvammaisille henkilöille, jotka kokevat vamman tai sairauden rasittavan ja he kaipaavat neuvoja ja tukea arjen sujuvuuteen. Tämä on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissaan. (Osallistujan diagnoosi voi olla esim. tetraplegia). 

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti. Ryhmässä työskentely ja keskustelu sekä erilaisten liikuntamuotojen, ehkä uusienkin kokeilu ovat osa tätä kurssia. 

Kurssin toteutuksesta vastaa Kruunupuiston moniammatillinen työryhmä, josta on nimetty kaksi tämän ryhmän vastuuohjaajiksi. Lisäksi kurssilla on avustajia, jotka auttavat kurssilaisia päivittäissä toiminnoissa. 

Kurssi on kaksiosainen.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa