Oletko selkäydinvammainen lähes itsenäisesti pävittäisissä toiminnoissa pärjäävä henkilö, joka koet kuitenkin vamman tai sairauden rasittavan arkeasi ja tarvitset neuvoja ja tukea arjesi sujuvuuteen. Pystyt liikkumaan itsenäisesti esim. kelaten pyörätuolilla ja diagnoosisi voi olla esim. paraplegia.

Elämää selkäydinvamman kanssa -kurssi on tarkoitettu nimensä mukaisesti henkilöille, joilla on selkäydinvamma, joka vaikuttaa arjessa pärjäämiseen. Kurssin tarkoitus on löytää yhdessä vertaisten ja ammattilaisten kanssa uusia keinoja kuinka arjen haasteiden kanssa voi tulla toimeen.  Ryhmässä työskentely ja keskustelu sekä erilaisten liikuntamuotojen, ehkä uusienkin kokeilu ovat osa tätä kurssia.

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.

Kurssin toteutuksesta vastaa Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen moniammatillinen työryhmä, josta on nimetty kaksi tämän ryhmän vastuuohjaajiksi. Kurssilla on koko ryhmän käytössä kaksi yleisavustajaa. 

Jaa sosiaalisessa mediassa