Kursen ordnas för personer med fysiskt handikapp, som har svenska som sitt modersmål. Att klara av de vardagliga sysslorna kräver stora ansträngningar och resurser på grund av handikapp eller sjukdom.

Personerna behöver förstärka sina egna resurser samt få motivation att upprätthålla och förbättra sin egen funktionsförmåga. Viktigt är att sköta sitt egna välmående som är grunden för fortsatt hemmaboende och välfärd.