Kämmenen sisällä punainen sydän, sen vieressä allekkain pienempiä sydämiä.