Kurssi on tarkoitettu lievästi liikuntarajoitteisille henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman myötä. Asiakkaat kaipaavat lisää voimavaroja ja motivaatiota pitääkseen huolta itsestään ja kunnostaan pärjätäkseen kotona.

Kurssin tavoitteena on herättää asiakkaita tunnistamaan ja löytämään uusia voimavaroja sekä hyödyntämään niitä mielekkään arjen rakentamisessa sekä ylläpitämään ja kohentamaan toimintakykyään. Kurssin aikana osallistujat hyödyntävät vertaistukea jakamalla kokemuksiaan ja oppimalla toisilta, samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta.

Tarkoitus on, että asiakkaat saavat lisää tietoa ja taitoja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja kunnostaan sekä auttaa heitä löytämään virikkeellistä tekemistä ja toimintaa omaan arkeensa voimavarojensa mukaisesti.

Kurssin nimen mukaisesti kurssin ohjelmaan sisältyy Toivonlahtea ympäröivän itä-suomalaisen metsäluonnon hyödyntäminen!

Kurssin toteutuksesta vastaa Toivonlahden moniammatillinen työryhmä, josta on nimetty kaksi tämän ryhmän vastuuohjaajiksi.

Majoitus on kahden hengen huoneissa.

Jaa sosiaalisessa mediassa