Huom. tapaaminen peruttu koronarajoitusten vuoksi./ Tapaamisessa saat tietoa kokemustoiminnan uusista aluevaltauksista, materiaaleista ja käytänteistä, kohennat esiintymistaitojasi, jaat kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä verkotut muihin kokemustoimijoihin.

Aika: 12.-13.12.2020 Huom. tapaaminen peruttu koronarajoitusten vuoksi.
Paikka:Scandic Hotel Park, Helsinki
Kohderyhmä: Invalidiliiton koulutetut kokemustoimijat 
Hinta: Maksuton.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kokemustoiminta

Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen, pitkäaikaissairas tai heidän läheisensä, joka välittää kokemustietoa eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokemustietoa hyödynnetään opetuksen lisäksi enenevässä määrin palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmissä, jossa kehitetään hoitopolkuja tai arvioidaan palveluja.

Koulutuksia ja tapahtumia

Invalidiliiton koulutuksen tavoitteena on edistää jäsenistön ja muiden fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa, lisätä tietoisuutta vammaisuudesta sekä tukea yhdistysten toimintaa. Tarjoamme kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja ja tilauskoulutusta eri kohderyhmille.